Foto og kampanjer i mediebank

Felles verktøy for å dele, lagre og finne relevante foto og markedsmateriell til bibliotek

Norske bibliotek får via Bibliotek24 tilgang til et felles verktøy for å dele, lagre og finne relevante foto og markedsmateriell. Bibliotekenes mediebank lanseres sommeren 2023.  

Hvordan finne gode og relevante foto på kortere tid? Her er noen eksempler på situasjoner hvor Mediebanken kan være nyttig:  

  • Når du som bibliotekansatt skal lage program, plakat, invitasjon, publisere i sosiale medier, infoskjermer og på nettsider, eller sende pressemelding til lokalavisen 
  • Når biblioteksjefen eller kultursjefen og andre trenger aktuelle foto til presentasjon i kommunestyret eller foredrag i faglig nettverk. 
  • Når dere samarbeider i nabokommuner/regionen om en brosjyre, og trenger alle logoene. 
  • Når media raskt trenger å hente ut illustrasjonsfoto fra biblioteksektoren i Norge. 

Kampanjer og foto 

Fra starten av er innholdet tredelt:  

Den ene delen er Bibliotek24s visuelle profil. 

Den andre delen er en landsdekkende bibliotek-kampanje om folkehelse og sosial inkludering. Kontakt Silje Stener hvis du har spørsmål om kampanjen.   

Det tredje er illustrasjonsfoto om bibliotekenes tjenester, og da først og fremst digitale tjenester. Bibliotek24 har fanget brukssituasjoner ved Lillestrømbibliotekene og Deichman, sammen med profesjonell fotograf. Alle modeller har forhåndsklarert at bildene fritt kan brukes av alle bibliotek i landet.  

Denne delen av innholdet er å betrakte som en verktøykasse. Blant verktøyene finner du også budskap. Tekstene kan kopieres og brukes som de er, eller benyttes som inspirasjon til å lage egen, lokal vri på teksten. Foto, grafiske elementer og budskap i verktøykassa kan kombineres på ulike måter, miks og match, med stor grad av fleksibilitet. Du kan velge egne bilder og markedsføre lokale fjes og du kan sette inn bibliotekets logo. Vil du bare bruke materiellet fiks ferdig med avsender «Biblioteket», gjør du det. 

Kommende felles satsinger og kampanjer i sektoren vil få plass i mediebanken. 

Kontakt Hilde Grefsrud, Bibliotek24, med spørsmål om foto eller bruk av Mediebanken.

Mer informasjon