Om prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek

Prosjektet “Studenttjenester i folkebibliotek” startet opp våren 2022 og har gått over to år. Hovedmålet med prosjektet er å styrke Senja bibliotek sine bibliotektjenester for studenter som bor og studerer i regionen. På den måten vil biblioteket bidra til at flere starter og fullfører sin utdanning.

Nettsiden til prosjektet

En viktig del av prosjektet har vært å kartlegge dagens tilbud ved Senja bibliotek, og kartlegge studentgruppa og deres behov/ønsker.

Denne kartleggingen har overføringsverdi til andre bibliotek i samme situasjon

Prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek er et prosjekt fra Senja folkebibliotek som har som har gått over to år.

Senja bibliotek har i perioden samarbeidet med Troms og Finnmark fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket i Tromsø og Studiesenteret Midt-Troms.

Prosjektet har mottatt ekstern støtte fra Nasjonalbiblioteket,
Troms Holding AS og Troms og Finnmark
fylkeskommune.

Prosjektteam:

 • Prosjektleder Mats Ivan Larsen, Senja bibliotek. Mats er sosiolog og har spesialkompetanse
  på undersøkelser og analyser.
 • Prosjektstøtte David Wulff Sæther, bibliotekar Senja bibliotek. David har hovedansvaret for
  studentveiledning i Senja bibliotek.
 • Prosjektstøtte, Brita Esaiassen, bibliotekar Senja bibliotek avdeling Senjahopen. Brita er
  pedagog og bidrar med verdifull erfaring fra en av Senja biblioteks avdelinger i distriktet.
 • Prosjektstøtte Helga Kristine Pettersen, rådgiver Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Helga
  er prosjektleder for prosjektet «Folkebiblioteket som kunnskapsaktør 2.0». Slik sikres det at
  prosjektenes aktiviteter koordineres.