Å tilby studenttjenester i folkebibliotek

Kurs i informasjonskompetanse, og veileder for bibliotek som ønsker å samarbeide om tilbud til studenter.

Kurs i informasjonskompetanse, og veileder for bibliotek som ønsker å samarbeide om tilbud til studenter.

I det toårige prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek har Senja kommune sett på hvordan folkebiblioteket kan utvikles til et godt studiested. Senja bibliotek har gjennom et prosjekt bygget opp gode tjenester til fjernstudenter og studenter i sin region.

De kartla først hvem fjernstudentene i sitt område var og hvilke behov de hadde. Ut fra dette har de utviklet en veileder for samarbeid mellom studiested, folkebibliotek og fylkesbibliotek. I tillegg har de gjennomført en møterekke for bibliotekansatte i regionen med kurs i informasjonskunnskap. De tre kompetansene de går gjennom i kursene sine er informasjonsgjenfinning, kildekritikk og referansetjenester.

Vi tilbyr her både kursrekken og veilederen. Hele prosjektet med kartleggingen av studentenes behov, og samarbeid i regionene ligger også vedlagt. Dette kan være til støtte og hjelp for deg som ønsker å bygge ut gode bibliotektjenester til studenter på mindre steder.

Veilederen er nyttig for deg som ønsker å legge til rette for at studenter i ditt distrikt kan bruke folkebiblioteket som studiested

Forelesningene i møterekken kan bidra til at du øker din informasjonskompetanse, slik at du kan møte studenter på en bedre måte.