Å tilby studenttjenester i folkebibliotek

Kurs i informasjonskompetanse, og veileder for bibliotek som ønsker å samarbeide om tilbud til studenter.

Kurs i informasjonskompetanse, og veileder for bibliotek som ønsker å samarbeide om tilbud til studenter.

Senja bibliotek har gjennom et prosjekt bygget opp gode tjenester til fjernstudenter og studenter i sin region. De kartla først hvem fjernstudentene i sitt område var og hvilke behov de hadde. Ut fra dette har de utviklet en veileder for samarbeid mellom studiested, folkebibliotek og fylkesbibliotek. I tillegg har de gjennomført en møterekke for bibliotekansatte i regionen med kurs i informasjonskunnskap. De tre kompetansene de går gjennom er informasjonsgjenfinning, kildekritikk og referansetjenester.

Veilederen er nyttig for deg som ønsker å legge til rette for at studenter i ditt distrikt kan bruke folkebiblioteket som studiested

Forelesningene i møterekken kan bidra til at du øker din informasjonskompetanse, slik at du kan møte studenter på en bedre måte.

Vi tilbyr her både kursrekken og veilederen. Hele prosjektet med kartleggingen av studentenes behov, og samarbeid i regionene ligger også vedlagt. Dette kan være til støtte og hjelp for deg som ønsker å bygge ut gode bibliotektjenester til studenter på mindre steder.