GDPR – EUs personvernforordning

Kva er GDPR, og innebærer den?

Ei kvar verksemd/organisasjon som handsamar personopplysingar må følgja regelverket i Lov om behandling av personopplysingar av 15. juni 2018. Lova tar opp i seg den europeiske personvernforordninga (GDPR- General Data Protection Regulation) av 2016. Når ein viser til regelverket rundt personvern og vern om personopplysingar, gjeld det altså både lova og forordninga.

E-læringskurs om GDPR i folkebibliotek

I 2022 vart det laga et kurs med innføring i personvern i biblioteka. Kurset gjev ei systematisk og praktisk innføring i korleis du som jobbe med personvern i folkebibliotek.

GDPR- personvern i biblioteket

Datatilsynets rettleiarer om regelverket GDPR