Presentasjon av foredragsholderne

Henriette Killi Westhrin

Hovedforedrag: Ulike kriser i verden og hvordan man kan bidra som leder ved kriser.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Henriette Killi Westhrin. Westhrin har vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp siden januar 2017. Hun har bakgrunn som vernepleier, politiker og fagforeningskvinne. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. I rollen som generalsekretær leder Henriette Westhrin arbeidet til en organisasjon med aktiviteter både i Norge og i mer enn 35 andre land. I Norge er organisasjonen en del av den nasjonale redningstjenesten, i tillegg til å bidra til integrering av flyktninger og andre sårbare grupper i det norske samfunnet. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i humanitært og utviklingssamarbeid, og er en av de største humanitære organisasjonene innen minerydding.

Julie Andersland

Bergen, hva nå?

Julie Andersland er direktør ved Bergen offentlige bibliotek fra juni 2022. Hun er utdannet statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk og har lang erfaring som politiker i Bergen. Julie kommer fra stillingen som gruppeleder for Venstres bystyregruppe. Fra 2015 til 2019 var hun kulturbyråd i Bergen kommune med særlig interesse for og kunnskap om kultur- og klimapolitikk. Hun har tidligere jobbet som bærekraftanalytiker i Storebrand kapitalforvaltning. Julie er styremedlem i Nationaltheatret og har tidligere vært styremedlem bl.a. i Carte Blanche, Norsk kulturskoleråd Vestland og Bergen Kunsthall.

Jonas Bendiksen

Hva er ekte, og hva er falskt?

Jonas Bendiksen er en prisbelønnet fotograf og er knyttet til Magnum Photos, London, et internasjonal kollektiv av fotografer etablert i 1947. Det er ett av verdens ledende byråer når det gjelder dokumentarfotografi. Jonas ble tatt opp som medlem i 2008 som eneste nordmann. Jonas har mottatt mange priser for sitt arbeid. Hans bilder er blant annet publisert i National Geographic, GEO, Newsweek, Vanity Fair og The Sunday Times. I 2020 ga han ut fotoboken Book of Veles og levde i to år med bedraget. Det var ingen som mistenkte at boken ikke hadde hold i virkeligheten.

Marianne Mefald

Hvordan være best mulig forberedt om krisen er DIN. 

Marianne Melfald er beredskapsleder og ekspert innenfor krisehåndtering og krisekommunikasjon. Hun har jobbet bredt med kommunikasjonsfaget i over 25 år – både som kommunikasjonsdirektør og som rådgiver i de største konsulentselskapene i Norge. Hun har selv stått i mediestormen, og har som rådgiver bistått toppledere, styrer, ledergrupper og kommunikasjonsavdelinger både i fredstid og i kriser. I dag er hun foreleser ved høyskoler og jobber tett med norske virksomhet i deres beredskapsarbeid. Melfald vil snakke om ferske kriser og drøfte hva som fungerer innenfor kriseledelse når the shit hits the fan. Hun viser hvordan proaktiv stabsmetodikk hjelper oss å få raskere kontroll- gjennom struktur og god planlegging. Melfald deler sjekklister og konkrete verktøy til hjelp når krisen er et faktum.

Vibeke Fürst Haugen

NRKs utfordringer og muligheter. 

Vibeke Fürst Haugen er kringkastingssjef i NRK fra mars 2022. Vibeke er den første kvinnelige kringkastingssjefen og har lang redaksjonell og strategisk ledererfaring. Hun var tidligere direktør for Marienlystdivisjonen i NRK. Hun ledet 1000 i divisjonen som omfatter NRK sport, underholdning, dokumentar og samfunn, kultur, P3 ung, NRK Super og arkiv og research. Vibeke har arbeidet i NRK siden 1994 og har også vært redaktør for NRK Super og arbeidet som programutvikler. I 2015 fikk hun prisen Årets kvinnelige medieleder av Medienettverket.

Bent Høie

Hvordan lede og planlegge i en uforutsigbar tid og hva har vi har vi lært etter pandemien?

Bent Høie var helseminister i regjeringen Solberg fra 2013-2021. Han var stortingsrepresentant for Rogaland i 2000-2021 og var i perioden 2010-2020 andre nestleder i Høyre. Fra høsten 2021 har han hatt stillingen som statsforvalter i Rogaland. Høie har vært markant som helse- og sosialpolitiker og var leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i 2009-2013. Som helseminister under koronapandemien fikk Høie hovedansvaret for regjeringens politikk og fikk stor anerkjennelse for sin håndtering av situasjonen.

Tom Karp

Å lede i usikre tider 

Tom Karp er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Han underviser i ledelsesfag og har utgitt flere fagbøker innen endringsledelse, ledelse og selvledelse, sist om «Å lede i usikkerhet». Han har publisert et stort antall vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Hans forskning handler i hovedsak om temaer innen ledelse, og da mer spesifikt endringsledelse, ledelse av mennesker, ledelse i praksis, selvledelse og personlig mestring. Tom har mottatt priser for beste artikler, foreleser og formidler og er fast spaltist i Dagens Næringsliv. Han sitter i faglig redaksjon for flere vitenskapelige tidsskrifter. Før akademia har han vært toppleder i næringslivet, samt ledet konsulentselskaper innen strategi og lederutvikling. Han har i tillegg jobbet med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling, innen toppidrett og i Forsvaret.

Oskar Laurin

Nytt fra Kungliga biblioteket.

Oskar Laurin er enhetsjef for enheten for biblioteksamarbeid ved Kungliga biblioteket, Sveriges nasjonalbibliotek i Stockholm. Enheten har ansvar for å fremme nasjonalt samarbeid mellom bibliotekene i Sverige. Oskar har lang erfaring med utvikling av digitale bibliotekstjenester og nasjonale samarbeidsprojekt. Han har tidigere vært sjef for Regionbibliotek Stockholm og sjef for det Digitala biblioteket ved Stockholms stadsbibliotek.

Kari Moldvær

Brann i biblioteket? Hva gjør du eller gjør du ikke når biblioteket brenner 

Kari Moldvær har vært biblioteksjef ved Larvik bibliotek siden 2018. Hun jobbet tidligere ved Porsgrunn bibliotek i 18 år hvor hun var fagleder for formidling og var tilknyttet bibliotekets barne- og ungdomsavdeling. Kari har økonomiutdanning fra Porsgrunn og Bø før hun tok bibliotekutdanning på høgskolen i Oslo. Hun har jobbet i flere fagbibliotek og på videregående skole i Oslo. Kari har i mange år vært tillitsvalgt.

Mona Magnussen

Bibliotekledersamtalen -en samtale om ledelse i usikre tider


Mona Magnussen har siden 2020 vært  biblioteksjef ved Tromsø bibliotek og byarkiv. Før det jobbet hun ved UiT – Norges arktiske universitet i ulike roller, sist som seksjonsleder ved Universitetsbiblioteket. Mona har også jobbet i fylkeskommunal og i privat sektor og vært både styremedlem og nestleder i Bibliotekarforbundet.

Jorun Systad

Bibliotekledersamtalen -en samtale om ledelse i usikre tider

Jorun Systad  er einingsleiar for Biblioteka i Sunnfjord. Ho har 32 år erfaring som biblioteksjef i Høyanger, Førde og no Sunnfjord kommune. Tidligare leiar og aktiv innan IFLA, Libraries for Children and Young Adults Section, Fagråd for Bibliotek i Fagforbundet og NBF Sogn og Fjordane. Medlem i Strategisk råd, Nasjonalbiblioteket 2020 – 2023.

Birgithe Schumann-Olsen

Bibliotekledersamtalen -en samtale om ledelse i usikre tider

Birgithe Schumann-Olsen har i to år vært biblioteksjef på Lillehammer og 1.november begynner hun som biblioteksjef i Tønsberg og Færder bibliotek. Hun har faglig bakgrunn fra skolebibliotek og folkebibliotek. I mange år har hun vært engasjert i Norsk bibliotekforening og hatt ulike verv, og nå er hun medlem av hovedstyret. Birgithe har også vært styremedlem i Biblioteksentralen. Hun er særlig engasjert i bibliotekets rolle som offentlig institusjon og kommunal tjeneste og som en viktig aktør i lokalsamfunnet.

Arne Olav Hageberg

Bibliotekledersamtalen -en samtale om ledelse i usikre tider

Arne Olav Hageberg er fersk redaktør i Bok & bibliotek. Han kom dit fra Skien bibliotek, der han gjennom syv år har sittet i ledergruppen som fagansvarlig for utvikling, vært fribykoordinator, samtaleleder, skrankevakt, hylleskruer og stolbærer. Han er utdannet litteraturviter og har tidligere jobbet i forlag, tidsskrift og avisredaksjoner, vært kritiker og ledet ankenemnda for kulturfondbøker.

Kari Lea, Solveig Sæthre og Elin Koot

PILEA er en acapella-trio fra Oslo. Gjennom improvisasjon lager de egne versjoner av låter i skjæringspunktet mellom pop, vise og jazz. Medlemmer er Kari Lea, Solveig Sæthre og Elin Koot