Biblioteklederkonferansen 2022

Uforutsigbare tider

Biblioteklederkonferansen 2022

Hvordan lede, gjøre veivalg og prioriteringer i uforutsigbare tider med bakgrunn i pandemi, krig, globale og lokale kriser og større samfunnsendringer som for eksempel flyktningestrømmer og politiske strukturendringer.

Biblioteklederkonferansen 2022 gikk av stabelen 19-20- oktober 2022 og handlet om hvordan man som leder kan møte usikkerhet og kriser.