Biblioteklederkonferansen arkiv

2021 – Bibliotek og bærekraftige samfunn

Biblioteklederkonferansen 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien.

2019 – Strategi for en ny tid

Biblioteklederkonferansen 2019 finner sted 23.-24. oktober på Holmen fjordhotell i Asker.

Tema for årets konferanse tar utgangspunkt i den nye nasjonale Bibliotekstrategien 2020-2023 og det pågående Bokåret som bidrar til erfaringer når det gjelder tiltak for å nå både etablerte og nye lesere. Svenske og norske bibliotek- og kulturledere vil dele tanker om både strategi og bibliotekutvikling, kulturpolitikk og ledelse og vi spør:

• Hvordan tenker nye bibliotek- og kulturledere strategisk fremover om
bibliotekutvikling?
• Hvordan skal vi skape nye lesere og beholde dem?
• Hvordan drive aktiv formidling i en tid med konkurranse om folks tid?
• Kan bibliotek drive medieproduksjon og hvorfor skal de gjøre det?
• Hvordan blir fremtidens Innkjøpsordninger og litteraturformidling?
• Hva er spesielt med ledelse i offentlig sektor eller er det ikke det?

2018 – Framtidas folkeopplysning

Biblioteklederkonferansen 2018 fant sted 24.-25.oktober 2018 på Holmen fjordhotell i Asker.
Hvordan fornye folkeopplysningen i bibliotekene? Kan fag- og forskningsbibliotek og folkebibliotek ha en felles tilnærming til det å være folkeopplysningsinstitusjoner i samfunnet? Hvilke trender vil berøre bibliotekene? Hva er historien og identiteten til biblioteket? Hva er verdibasert ledelse?
Hvordan brenne for vitenskap og kunnskap og formidle det slik at alle forstår hva det handler om?
Presentasjoner fra konferansen
Hovedforedrag ved Dr. Matt Finch, Library story-teller.
Kvinner og menn som fremtidens ledere ved Anne Grethe Solberg, sosiolog og arbeidslivsforsker.

2017 – Kunnskap i en ny tid

Biblioteklederkonferansen 2017 fant sted 25. og 26.oktober på Holmen fjordhotell i Asker.
Trengs bibliotekene som motvekt til alternative fakta og falske nyheter? Hva med kildekritikken og betydningen av kvalitetssikret tilgang til kunnskap, litteratur og informasjon? Hva er informasjon, misinformasjon og dis-informasjon?
Omverden og dannelsesbegrepet er stadig under forvandling. Tradisjoner er til for å brytes. Den politiske verden og mediebransjen er i sterk endring. Teknologien gir oss stadig nye muligheter for tilgang til kunnskap og fakta. Den gir oss også nye muligheter for å dele og formidle via mange kanaler og plattformer. Nye generasjoner går andre og nye veier, kanskje utenom biblioteket.
Hvordan drive kunnskap og kulturledelse i en tid med turbulens på så mange samfunnsområder? Hvordan lede under en byggeprosess og tenke framtidig formidling og publikumsutvikling? Hvorfor trenger vi å vite noe om den nye kunnskapen?

Presentasjoner fra konferansen
Key note speaker dr. Lily Knibbeler, Koninklijke Bibliotheek (KB), Nasjonalbiblioteket i Nederland

Om kulturledelse og et «utenfrablikk» på bibliotekene. Hva må til for å være uunnværlige, aktuelle kulturinstitusjoner som står for kunnskap og kvalitet, og som skaper tillit hos folk og bidrar til å bygge demokratiet og ivaretar et opplyst samfunn? Kristin Danielsen, direktør ved Norsk kulturråd

Hva er informasjon, misinformasjon og dis-informasjon? ved Sille Oberlitz Søe, forsker ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, IVA

Hvorfor er det viktig å forvalte og formidle kunst? Kulturledelse og ledelse med bakgrunn i en byggeprosess. Publikumsutvikling og framtid for det nye Munchmuseet ved direktør ved Munchmuseet Stein Olav Henrichsen

Om falske nyheter og vandrehistorier på sosiale medier ved Jack Werner, frilansjournalist og programleder

Falske nyheter i Opplysningstiden og i dag: Alternative fakta kan paradoksalt nok både berike og true vårt moderne demokrati  ved Johanne Kristiansen, universitetsbibliotekar og stipendiat ved forskningsprosjektet Enlightenmentnews ved NTNU

Hvordan tenke strategisk ledelse og organisasjon? Arbeid med regionreformen ved fylkeskulturdirektør Karen Espelund om regionreformen som trer i kraft når Nord- og Sør Trøndelag blir til Trøndelag fra 1.1.2018

2017 – Åpnere bibliotek – åpnere samfunn?

Biblioteklederkonferansen 2016 ble holdt på Holmen Fjordhotell i Asker.
Hvordan åpne samlinger og bibliotek mot verden, ta i bruk teknologien, inkludere og involvere, ta riktige beslutninger, selge det det ingen vil ha?
Presentasjoner fra konferansen
«The British Library in an open world» ved keynote speaker Roly Keating, Chief Executive of the British Library
«Hvordan tar vi og jeg de rette beslutningene?» ved Nils Tore Meland, organisasjonspsykolog

2015 – Strategi og handling

Biblioteklederkonferansen 2015 holdes på Scandic Hotel i Asker 21.-22. oktober.
Stikkord er statlig bibliotekstrategi og strategisk tenkning og ledelse på kultur-, medie- og bibliotekfeltet, trender, digital strategi, tjenesteutvikling, brukermedvirkning, det norske biblioteket, omdømmebygging, posisjonering og feilgleder.

Stuart Hamilton: Oh Man the Future! Chasing Trends, Engaging Communites and Finding a Place for Libraries on the Road to 2030
Jakob Heide Petersen: Vi bliver klogere sammen – strategisk udvikling af Københavns Biblioteker
Tone Magnussen: Ungdom og medvirkning i bibliotek og samfunn
Jo Straube: Lenke til Facebook-side
Eirik Hoff Lysholm: Dagsavisen – ny satsning!
Gaute Godager: Det er lov å gjøre feil! – et feilgledeforedrag
Tone Moseid: Jakten på det unike

2014 – Vendepunkt

Biblioteklederkonferansen 2014 ble arrangert 22. og 23.oktober på Scandic Hotel Asker.
Endringer fra papir til digitalt, hva med fremtiden? Medievaner og publikumsutvikling, betydning av ytringsfrihet.

2013 – Formidling, forvaltning og forvandling

Biblioteklederkonferansen 2013 ble arrangert på Holmenkollen Park Hotell 30.-31. oktober. Tema for konferansen var Formidling, forvaltning og forvandling. Bibliotekenes samfunnsoppdrag, aktuell bibliotekpolitikk, ytringsfrihet og demokrati, bibliotekene som litteraturhus, digital formidling og digitale tjenester, formidling i det fysiske rommet, samarbeid, ledelse og rekruttering var emner som ble diskutert.

2012 – Sted, rom og ledelse

Biblioteklederkonferansen 2012 ble arrangert på Holmen fjordhotell i Asker 24.-25. oktober
Her ble bl.a. planene for det nye biblioteket i Birmingham, som representerer både byutvikling og bibliotekutvikling, presentert. Presentasjonen var ved bibliotekets direktør Brian Gambles og arkitekt Francine Houben.

Konferansens andre dag handlet om ledelse. Da snakket Ida Børresen, direktør for Stortinget, og Marco Elsafadi om ledelse fra forskjellige innfallsvinkler.

2011 –  Om digitalisering og Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Meyergården, Mo i Rana

2010 –  Nasjonal bibliotekpolitikk, ledelse i lys av digital utvikling.

Holmenkollen, Oslo

2009 –  Biblioteket – Kunnskapsallmenning for kunnskapsnasjonen.

Holmenkollen, Oslo

2008 –  Kunnskap og kompetanse – hvorfor, hvor og hvordan?

Holmenkollen, Oslo

2007 –  Norgesbiblioteket.

Scandic hotel, Drammen

2006 –  Scenarier mot 2014, innhold og tjenester, kompetanse, organisering.

Oslo