KOSTRA-grupper

KOSTRA står for Kommune Stat Rapportering. SSB publiserer hvert år et omfattende datamateriale om kommunenes økonomi og tjenester i KOSTRA. Dette omfattende materialet er tilgjengelig på SSBs hjemmesider, og inkluderer også data fra folkebibliotekstatistikken. En skal være oppmerksom på at folketallene som brukes i KOSTRA-publiseringen avviker noe fra folketall som brukes i vår publisering. Dette innebærer at det kan være mindre forskjeller på indikatorer som gjelder pr. barn/voksen/innbygger mellom tall publisert i KOSTRA og hos oss. Det kan også være noen mindre forskjeller på aggregerte nivåer som følge av at Svalbard er inkludert i vår publisering av statistikken. En skal også være oppmerksom på at KOSTRA-grupperingen er revidert fra og med statistikken for 2020. Det betyr at KOSTRA-gruppene i våre presentasjoner av bibliotekstatistikken for 2021 og 2020 ikke er sammenliknbare med 2019.

I KOSTRA grupperes kommunene dels etter størrelse og dels etter økonomi, noe som gir et bedre grunnlag for sammenlikninger på tvers av kommuner enn innbyggertall alene. Vi har derfor lagt inn en mulighet for å hente ut aggregerte data for KOSTRA-gruppene i vår presentasjon av bibliotekstatistikken. KOSTRA-gruppene er delt inn på følgende måte fra og med 2020:

KOSTRA-gruppe 1: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 2: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og middels korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 3: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne kostnader og høye korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 4: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og lave korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 5: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og middels korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 6: Kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, høye bundne kostnader og høye korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 7: Kommuner med 10 000 til 19 999 innbyggere og lave korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 8: Kommuner med 10 000 til 19 999 innbyggere og middels eller høye korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 9: Kommuner med 20 000 til 29 999 innbyggere

KOSTRA-gruppe 10: Kommuner med 30 000 til 44 999 innbyggere

KOSTRA-gruppe 11: Kommuner med 45 000 til 74 999 innbyggere

KOSTRA-gruppe 12: Kommuner med 75 000 til 300 000 innbyggere

KOSTRA-gruppe 13: Oslo kommune

KOSTRA-gruppe 14: Kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og lave eller middels korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 15: Kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og høye korrigerte inntekter

KOSTRA-gruppe 16: Kommuner med under 600 innbyggere

KOSTRA-gruppe 17: De åtte kommunene med høyest skatteinntekter per innbygger

Informasjon om KOSTRA-gruppene fra og med 2020 er tilgjengelige på SSBs hjemmesider. Se oversikt over hvilke KOSTRA-grupper de ulike kommunene tilhører på side 52-60.

Oversikt over hvilke KOSTRA-grupper de ulike kommunene tilhørte i 2019 er også tilgjengelig på SSBs hjemmesider: KOSTRA-grupper 2019.