Skulptur formidler litteratur

Prosjekteier:Grimstad bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:70 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2019, 2020

Søknad

Mål

Bibliotek har fått en unik kunstgave knyttet til Ibsen og Hamsuns litteratur. Vi ønsker å bruke skulpturene for å vise litteraturen gjennom digitalt nedlastbare filer, brosjyre og formidlingsopplegg.

Beskrivelse

Kunstgave
Grimstad kommune mottok høsten 2018 17 skulpturer i gave fra billedhugger Nina Sundbye. Skulpturene er knyttet opp mot Knut Hamsun og Henrik Ibsens litteratur. Det var hennes ønske at de skulle til byen der Ibsen og Hamsun har satt så tydelige spor etter seg. Kunstneren tok kontakt med biblioteket for å undersøke muligheten for å plassere dem i byens nye bibliotek. Det er en stor glede for biblioteket og dermed for byens befolkning at de kunne være i dette huset som fungerer som et innvendig torg i byen, et felles indre byrom.
Nina Sundbyes skulpturer står spredt rundt i uterom mange steder i Norge. I Grimstad har vi Terje Vigen og Viktoria. Hver av skulpturene som finnes i ulike uterom er laget i flere utkast og variasjoner i et mindre format. I Grimstad bibliotek er foreløpig 17 slike skulpturer samlet.
En slik samling skaper et unikt utgangspunkt for å formidle Knut Hamsun og Henrik Ibsens litteratur på en ny og annerledes måte.
Nina Sundbye er norsk billedhugger, utdannet ved kunstakademiene i Oslo og Stockholm, og er en av vår tids mest profilerte billedhugger.

Verdenslitteratur og dikterby
Grimstad har gjennom mange år hatt en stor satsing på å være Dikterbyen Grimstad. Med bakgrunn i at Knut Hamsun levde her i 25 år og skrev mange av sine store verk her og at Henrik Ibsen tilbragte sine ungdomsår og skrev Catilina her, har man en del av den norske verdenslitteraturen knyttet til Grimstad. Vi har også et Ibsen-museum og det arbeides med etablering av Hamsun-museum i lokalene der Hamsun ble dømt etter 2. verdenskrig. Biblioteket og turistkontoret ønsker å utnytte og videreutvikle dikterbykonseptet og skape nye litterære opplevelser gjennom skulpturene.
Grimstad bibliotek har en fyldig boksamling med litteratur om Henrik Ibsen og Knut Hamsun. Vi fikk i 2016 boksamlingen til professor Bjørn Hemmer. Hemmer er en av de ypperste Ibsen-kjennerne, og har utgitt en Ibsen-biografi i 2003.
Turistbyen Grimstad
Grimstad har en stor tilstrømming av turister spesielt i sommermånedene som er av bibliotekets travleste måneder. Grimstad turistkontor er lokalisert i Grimstad bibliotek. Biblioteket og turistkontoret ønsker å være en av aktørene i å formidle den delen av verdenslitteraturen som ble skapt her. Satsingen på Grimstad som Dikternes by med ulike tilbud knyttet til Hamsun og Ibsen og en stor festival, Ibsen- og Hamsun-dagene, fører til at vi får mange kulturturister. Vi har derfor stor anledning til å lage formidlingsopplegg som vil være til glede for våre sommergjester og for kulturturister.
Jfr. Samarbeidsråd for kultur og reiseliv (2017–2019) Innspillsrapport og Regionplan Agder 2030 Høringsutkast Handlingsprogram for perioden 2019-2022 – se prosjektbeskrivelse.

Hva ønsker vi å utvikle/ gjøre:
• Finne fram litteratur som hører sammen med skulpturene. Dette er smakebiter fra lengere tekster.
o Formidle litteraturen i brosjyre på norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk
o Formidle tekstene digitalt via nedlastbar fil for eksempel med QR-koder
• Vise fram de verkene som er knyttet til skulpturene i små utstillinger og profileringer ved skulpturen.
• Foredrag om skulpturenes utgangspunkt
• Skoleopplegg om skulpturene
• Omvisninger i skulpturene og biblioteket
o Gruppeguiding
o Oppleve dikterbyens litteratur på egenhånd, både turister og innbyggere
• Markedsføring via Visit Norway
• Henvisninger til lydbøker og digitale bøker bla via ebok-utlån og bokhylla.no
• Utplassering av bøker til lån eventuelt kjøp på hotellene
Vi ønsker med dette å få flere målgrupper inn i biblioteket via kunsten og være viktig for kulturturisten som oppsøker verdenslitteraturen ved å gjøre skulpturene til cross over attraksjon til litteraturen. Biblioteket blir i denne sammenheng en kulturskaper. Vi vil være en aktør i reiselivsprofileringsoppdraget ved å tydeliggjøre litteraturen og biblioteket som en god arena for turister.

Prosjektet vil etter prosjektperioden gå inn som et permanent tilbud i biblioteket og vi ønsker senere å utvikle et formidlingskonsept i forhold til våre andre kunstgaver med 28 bilder av Ørnulf Opdals illustrasjon til Rosmersholm og Barbro Raen Thomassen for utsmykking i Byhaven rundt biblioteket med 10 tekster av Paal-Helge Haugen gravert inn i steiner samt en skulptur som er et kjempefrø av ballastplanten byvortemelk. Tekstene referer til frøets og ordenes kraft.