Prosjektbank

Søk

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Grimstad bibliotek

Samlet støtte: 70 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2019, 2020

Mål: Bibliotek har fått en unik kunstgave knyttet til Ibsen og Hamsuns litteratur. Vi ønsker å bruke skulpturene for å vise litteraturen gjennom digitalt nedlastbare filer, brosjyre og formidlingsopplegg.