Nordisk barnebokkonferanse

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Mål

Vi ønsker å arrangere Nordisk barnebokkonferanse på Sølvberget, Stavanger bibliotek 6. - 8. februar 2017. Konferansen ble arrangert for første gang 2. - 4. februar 2015. Målet var å etablere en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Responsen var overveldende positiv, og nå planlegger vi en ny konferanse i 2017. Litteratur for barn og unge i Norden er et fagfelt i konstant utvikling, og i vår globale og digitale tidsalder må både litteraturen selv og de som formidler den være omstillingsdyktige for å nå fram til målgruppen. Målet med en videreføring av Nordisk barnebokkonferanse i 2017 er å sikre en kontinuitet i den påbegynte dialogen fra 2015, og skape et stabilt rom for samarbeid og gjensidig læring innen de nordiske landene.

Målgruppen for konferansen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Dette er aktører som også er viktige i utviklingen av framtidens bibliotek for barn og unge, og vi har derfor valgt å legge konferansen til Sølvbergets egne lokaler. Slik blir dette også en konferanse som bidrar til å formidle bibliotekets innhold, og til å utvikle biblioteket som møteplass og debattarena. Å bruke folkebiblioteket vårt som ramme for en fagkonferanse har også gitt Sølvberget en unik arrangørerfaring og et stort nettverk, som vi ser fram til å bygge videre på i 2017.

Beskrivelse

PROSJEKTBESKRIVELSE NBBK 2017

Bakgrunn og formål
Nordisk barnebokkonferanse ble første gang arrangert på Sølvberget, Stavanger bibliotek 2. - 4. februar 2015. Nå planlegger vi en ny konferanse 6. – 8. februar 2017.
Målet er å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, inspirasjon og økt samarbeid på tvers av landegrensene, og målgruppen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Gjennom tre dager med forfatter- og illustratørmøter, panelsamtaler og -debatter, foredrag, workshops og utstillinger kuratert rundt et aktuelt tema, ønsker vi å inspirere deltakerne til nytenkning og videreutvikling av både boka, biblioteket og bransjen for øvrig.

Tema
I 2015 tok vi tak i den rådende undergangsstemningen som da preget litteraturen og bransjen. Denne gangen vil vi rette blikket mot bildenes økte betydning de siste årene, og temaet for den kommende konferansen blir "Den visuelle vendingen". Bilder utgjør en stadig større del av måten vi kommuniserer på (jfr digitale verktøy som emojis, Instagram osv), og vi vil undersøke hvordan denne utviklingen påvirker litteraturen, bibliotekstilbudet og forlagsbransjen for barn og unge i Norden. Når det gjelder litteraturen vil feks bølgen av illustrerte barneromaner i kjølvannet av bestselgeren En pingles dagbok være en trend det blir naturlig å ta tak i. I tillegg har tegneserier og grafiske romaner for alvor markert seg på fagfeltet vårt de siste årene. Og mulighetene som ligger i det visuelle aspektet er også en interessant faktor i utviklingen av den digitale litteraturen. Med et slikt tema vil selvsagt også bildeboka i alle varianter stå sentralt. Dette er en sjanger i stadig utvikling, som har en viktig samfunnsrolle både som kunstformidler og som aktør i barns språkutvikling og leseopplæring. Samtidig har den visuelle utviklingen også betydning for de som skal produsere, selge og formidle litteratur for barn og unge. Nye digitale verktøy og økt konkurranse fra andre medier skaper både utfordringer og muligheter som vi ønsker å se nærmere på.

Struktur og program
Programmet vil romme møter med aktuelle nordiske forfattere og illustratører av både skjønn- og faglitteratur for barn og unge, og presentasjoner av nye forsknings- og formidlingsprosjekter i Norden. Under konferansen vil vi også åpne en egen utstilling i Sølvbergets lokaler knyttet til tema. Det er allerede nå klart at dette i 2017 blir en utstilling med nordiske illustratører som lages til barnebokfestivalen Into The Wind i Berlin i juni 2016, i samarbeid med Nordens hus i Reykjavik. I tillegg er vi i dialog med Konstfrämjandet Värmland om lån av opplevelsesinstallasjonen «Äskils skog», som er laget til bildeboken Äskil äter tråd av Åsa Lind og Per Gustavsson. Som sist vil mandagen settes av til bransjedag med lærerseminar og åpning av utstilling, mens hovedprogrammet legges til tirsdag og onsdag. Slik kan de som må reise langt bruke mandagen til reisedag uten å gå glipp av hovedprogrammet. Arbeidet med programmet har så vidt startet, og vi forventer å kunne presentere fullstendig program i november 2016. Aktuelle navn å invitere til en konferanse som fokuserer på visuell litteratur kan blant andre være Jakob Wegelius, Emma Adbåge og Joanna Hellgren fra Sverige, søstrene Mari og Åshild Kanstad Johnsen, og søstrene Lisa Aisato og Haddy N'jie fra Norge, og Kamila Slocinska og Marianne Iben Hansen fra Danmark. Årets nominerte til og vinnere av ALMA-prisen og Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris vil selvsagt også være aktuelle. Med et visuelt tema kan det også være interessant å se på filmatiseringer og animasjon av barne- og ungdomslitteratur. Her er for eksempel Qvisten Animation en spennende aktør. De jobber nå for fullt med en animasjonsfilm av Egners Hakkebakkeskogen som lanseres 25. desember 2016 i samarbeid med Egner-familien. Et annet spennende prosjekt som er knyttet til konferansens tema er den nordiske bildebokkonkurransen Skriv.Tecna.Fortell, som er et samarbeid mellom Raben & Sjögren i Sverige, og Gyldendal i Danmark og Norge. Vi vil også se på aktuelle forskningsprosjekter og –konferanser og hente inspirasjon derfra. Vi har et fint samarbeid med konferansen SE og LES i Bergen, og har lagt opp til at vi arrangerer konferanse annet hvert år med henholdsvis norsk og nordisk fokus. Slik får bransjen en årlig møteplass, fordelt på to arrangører. Spesielt viktig for konferansen i 2017 blir den kommende forskningskonferansen Med bilden i fokus, som arrangeres på Svenska barnboksinstitutet i slutten av august 2016.

Hvorfor Sølvberget?
Sølvberget, Stavanger bibliotek- og kulturhus er Rogalands best besøkte kulturinstitusjon. Sølvberget er et kommunalt foretak i Stavanger kommune, med Stavanger bibliotek som primærvirksomhet. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter siden huset åpnet i 1987. Sølvberget har i dag en omfattende programvirksomhet, med omlag 450 arrangementer i året. Se www.stavanger-kulturhus.no. I tillegg kommer den årlige Kapittelfestivalen, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, med omlag 100 arrangementer fordelt på fem dager. Se www.kapittel.no. I 2014 åpnet Stavanger bibliotek en splitter ny, moderne og åpen 1. etasje. Dette har medvirket til at Sølvberget de siste årene vært nominert til priser som Årets bibliotek og Årets markedsfører, og vunnet Stavanger kommunes Byggeskikkpris 2015 og Stavanger Aftenblads Kulturpris 2015. Ombyggingen har også gitt oss flotte nye arrangements- og utstillingslokaler, og sammen med SF Kino Stavanger og Renaa restauranter som er leietakere i bygget, kan Sølvberget tilby en svært god infrastruktur for en konferanse i eget bygg sentralt i Stavanger. Hensikten med å legge konferansen til Sølvberget er å utnytte bibliotekets styrke som møteplass, debattarena og kulturformidler, og legge til rette for en gjensidig læringsprosess mellom konferansen og biblioteket.
Barne- og ungdomsbibliotekets ansatte har høy kompetanse på litteratur og formidling for barn og unge. Team Barn og unge presenterer hvert år en rekke arrangementer og lesestimuleringstiltak for denne målgruppen, blant annet lesekonkurransen Årets bok, der over 5000 elever på 1. til 7. trinn kårer den beste nordiske boka hvert år. I tillegg kommer en rekke godt besøkte programserier for småbarnsfamilier, og arbeidet med Bokmerke, barne- og ungdomsprogrammet under litteraturfestivalen Kapittel, som programmeres og utføres av de ansatte på Barne- og ungdomsbiblioteket. Sølvberget har ansatt Siri Odfjell Risdal som prosjektleder for konferansen i 50% stilling fom 1.3.16. Hun var også ansatt som prosjektleder for NBBK 2015 fom 1.3.14 – 1.3.15. Risdal har god oversikt over fagfeltet som tidligere medlem/leder av juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, Brageprisen for barne- og ungdomslitteratur og som nåværende medlem av Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Dette har gitt Barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger et stort faglig nettverk både nasjonalt og innen Norden.

Produksjon og gjennomføring
Prosjektleder har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av konferansen, med utgangspunkt i Sølvbergets eksisterende systemer for markedsføring, produksjon, arrangementsavvikling og oppfølging av økonomi. Konferansen vil foregå i Sølvebergets egne lokaler, og vil under konferansedagene involvere hele huset og en rekke av Sølvbergets ansatte. I tillegg regner vi med å hente inn en del frivillige. Når det gjelder markedsføring er det opprettet en egen nettside der man finner oversikt over program, påmelding og praktisk informasjon om konferansen, se www.nordiskbarnebokkonferanse.no. I tillegg har NBBK et eget nyhetsbrev med nærmere 300 abonnenter og en egen Facebookside med over 800 følgere. Vi har også trykket opp postkort med dato og konferansens logo, som vil deles ut på relevante festivaler, konferanser og bokmesser i Norden.

Programråd og samarbeidspartnere
Programrådet for konferansen videreføres fra 2015, slik at vi kan videreutvikle det gode samarbeidet og bygge på de erfaringene vi gjorde oss første gang. Programrådet består av Birgitte Eek fra Norsk barnebokinstitutt, Lillemor Torstensson fra Svenska barnboksinstitutet, Jens Raahauge fra Vurderingskomiteen for Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris og Nina Aalstad, daglig leder for ubok.no. Vi har jevnlig kontakt på e-post, og skal ha vårt første møte på Barnebokmessen i Bologna i april. I tillegg ble det i 2015 etablert en lokalt forankret referansegruppe bestående av Bjørn Ingvaldsen (NBU), Bjørn Arild Ersland (NFF), Trude Hoel (Lesesenteret ved UiS), Espen Røsbak (Kapittel) og Gunhild Nordbø (Barne- og ungdomsbiblioteket på Sølvberget) som også vil videreføres. Foruten bidragsytere og samarbeidspartnere som nevnes i budsjett, har NORLA og Grafill Stavanger bekreftet at de ønsker å bidra også i 2017. Vi ønsker også å videreføre samarbeidet med Rogaland fylkesbibliotek om å tilby regionens bibliotek forfatter- og illustratørbesøk ifbm konferansen. Da får de kunstneriske utøverne møte sin primærmålgruppe, samtidig som aktuell litteratur blir presentert for regionens barn og unge. Slik blir konferansen utgangspunkt for formidling på flere nivå, og et bindeledd mellom forskning og formidling, litteraturen og leserne.