Neste bok ut

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:55 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2017, 2018

Søknad

Lenker

Mål

Etablere en bokforslagstjeneste på nettsidene til sør-trønderske bibliotek.

Beskrivelse

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek ønsker å sette i gang en tjeneste som kan brukes av alle folkebibliotek og skolebibliotek i fylket. Tjenesten går ut på å tilby skreddersydde bokforslag til fritidslesing via nettsidene våre.

Vi tenker å legge ut en bokforslagslenke på fylkesbibliotekets, fylkets Kultur- og bibliotekbuss, folkebibliotekenes nettsider/sosiale medier som leder inn til et skjema der låneren nokså kjapt kan fylle inn tilstrekkelig med ledetråder til at vi kan komme med leseforslag. En av ledetrådene vil være å fylle inn tittel på ei bok som er lest og forklaring på hvorfor denne var ei god bok for denne leseren. Målgruppen for dette skjemaet er alle som bruker biblioteket. Enten det er 12-åringen som lurer på hva hun skal lese nå som alle 4 bøkene til Nina Grøntvedt er lest, eller mannen som spekulerer på hvilke bøker han skal ha med på påskeferie. Det skal også være mulig å bruke skjemaet for foreldrene som vil skape leselyst hos barnet sitt eller læreren som lurer på hvilken bok han skal lese høyt fra til klassen sin.
Vi bruker teori fra Lesersørvis eller Readers`advisory som Telemark fylkesbibliotek har innført til Norge (www.lesersorvis.no). Sentralt innen lesersørvistenkningen er metodikken om at et sett med appellfaktorer gir oss et språk for å fange hva det er låneren liker i en bok. Det er tenkt at Sør-Trøndelag fylkesbibliotek skal svare på henvendelsene i første omgang.

De som fyller ut skjemaet blir bedt om å skrive inn sin epostadresse. Vi vil være tydelig på at det ikke sitter en automat i andre enden, men at det er bibliotekansatte som ønsker å bruke litt tid på å finne en eller flere tilpassede bokforslag. Vi opplyser om at de skal få svar til sin epostadresse innenfor et visst tidsrom. Om noen ønsker kjappere svar, så vil vi tipse om at man kan møte opp på sitt lokale folkebibliotek. Det er viktig for oss å synliggjøre at man selvfølgelig får hjelp til å finne bøker til egen fritidslesing både på nettsidene og ved å møte opp i biblioteket.

Vi ønsker prosjektmidler til å utvikle et effektivt skjema, tenke ut en god måte å lagre svar til gjenbruk både for den bibliotekansatte og kanskje også for bibliotekbrukerne. Vi ønsker også å sette av tid til å innføre skjemaet i bibliotekmiljøet i Sør-Trøndelag. Vi ønsker i den forbindelse å gi et tilbud om kurs i bokformidling på nett til fylkets bibliotekansatte. Vi har også behov for ekstern hjelp til å lage logo, skjema og til valg av markedsstrategi. Vi ønsker at det vi gjør kan være en del av dugnaden for å få lesersørvismetodikk godt implementert i norske bibliotek og at dette bokforslagsskjemaet kan tas i bruk i andre bibliotek i landet også. Vi mener også at dette skal bli et viktig bidrag til å synliggjøre noe selvfølgelig som kanskje ikke er så selvfølgelig allikevel: At biblioteket er et sted der lånerne kan forvente å finne bøker til egen fritidslesing (Masteroppgaven til Rita Mundal «Fear in the librarians heart – om formidlingssamtalen i norske folkebibliotek», konkluderer med at bibliotek ikke er offensive nok når det gjelder å komme med leseforslag. Vi overlater ofte alt initiativ til leseren).

Vi vet ikke om lignende skjema ellers i landet, men vet at dette er vanlig praksis i USA der lesersørvis stammer fra. Der kalles dette for form-based RA (Readers Advisory), og Barry Trott har innført metoden der.