Mobiblioteket – det mobile fagbibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass, Nye formidlingsmetoder
Samlet støtte:250 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014, 2015

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Formidling av fag- og forskningslitteratur til en allmenn interessegruppe utenfor bibliotekets fire vegger og fysiske begrensninger.

Utvikle og utvide begrepene «fysisk bibliotekrom» og «bibliotek som møteplass», som også tilpasses dagens krav til mobilitet og tilgjengelighet.

Framheve det spesielle, det gøye, det fine, det fantastiske, det sjeldne, det enestående, det morsomme, det usannsynlige og det rare som faglitteratur har å tilby i forskerhverdagen, studenthverdagen og den dagligdagse hverdagen.

Markedsføring av fagbibliotekets tjenester og analoge og digitale tilbud.

Skape nye kontaktflater mellom biblioteket og publikum.

Beskrivelse

Det mobile fagbiblioteket skal være en utpost for Universitetsbiblioteket, et samlingssted og kunnskapsarena for hele Bergen, gjerne i samarbeid med ulike andre fagbibliotek i byen. Hovedtanken er at vi presenterer våre faglitterære samlinger og arrangerer debatt med hovedvekt på bidrag fra lokale forskere på litteraturhuset i Bergen eller annet egnet sted.

Det mobile fagbibliotek består av to hoveddeler: et mobilt bibliotek, kalt «Mobiblioteket» og et debatt- og foredragsforum, kalt «Mobiblioteket presenterer»

1.«Mobiblioteket presenterer» er et debatt- og foredragsforum med fokus på dagsaktuelle problemstillinger og formidling av relevant forskning knyttet til disse. I samarbeid med UiB og andre forsknings-, utdannings- og kulturinstitusjoner vil vi trekke frem et bestemt tema, et forskningsområde, en forsker, en utgivelse. Det inviteres til faglige samtaler, debatt, foredrag og annet som interesserer både forskningsmiljø og studenter samt det øvrige samfunnsengasjerte publikum. Innholdet velges ut fra veloverveide vurderinger av hva som er interessant, kontroversielt, vanskelig, vittig og morsomt, sett fra forskningsståsted.

Det er også mulig å presentere og problematisere faglige problemstillinger som Open Access, tellekantsystemet i forskningsinstitusjoner, indeksering basert på antall siteringer, bibliometri etc. Alt i et format som gjør det interessant for publikum innenfor og utenfor akademia.

2.»Mobiblioteket» består av reoler og utstillingstårn på hjul med det beste og gøyeste av den samlingen som det aktuelle fagområdet har å by på. Fra de mest utlånte pensumbøkene til den eldste boken, fra underholdende funfacts til tung, men interessant og spennende formidlet vitenskap; bøker med gøye interessante, forseggjorte tittelsider og e-bøker (som presenteres på QR-koder eller iPader/nettbrett).
I tillegg består Mobiblioteket av en mobil skranke som kan rulles rundt i rommet, med PC som er satt opp til utlån og innlevering av bøker. Ideelt sett skal besøkende kunne låne og levere universitetsbibliotekets bøker på Det mobile fagbibliotek

Det skal opprettes en styringsgruppe med overordnet ansvar for prosjektet. For å ivareta de faglige hensyn vil vi også opprette en programkomite med ansvar for innholdet i debattforumet og litteraturutvalg. Programkomiteen har medlemmer fra styringsgruppen (disse er faste i programkomiteen) samt skiftende deltagelse fra både ansatte ved Universitetsbiblioteket og fagmiljøet, avhengig av programmet.