Bibliotekdebatten 2015

Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:30 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015

Søknad

Mål

Bibliotekdebatten under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har som mål å være med på å sette biblioteket på dagsorden under litteraturfestivalen hvert år.

Beskrivelse

Oppland fylkesbibliotek har siden 2011 arrangert bibliotekdebatter under Norsk Litteraturfestival i mai i samarbeid med Norsk Bibliotekforening og Norsk Litteraturfestival. Debattene er en integrert del av litteraturfestivalens program. Debattene setter søkelyset på aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet hvor biblioteket har en viktig rolle. Bibliotekdebattene har blitt et etablert og populært arrangement under litteraturfestivalen med nasjonal interesse og nedslagfelt. Temaene har satt i gang mye interessant meningsutveksling blant bibliotekfolk og ellers i samfunnet også. Debattene streames direkte og når ut til flere enn de som møter opp fysisk. De legges også ut på YouTube. Sosiale medier (facebook, twitter og blogg) blir brukt aktivt i forbindelse med debattene. Planleggingen av Bibliotekdebatten 2015 starter i høst i tett samarbeid med Norsk Bibliotekforening.