Å snakke om høsttanker

Prosjekteier:Trøndelag fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som møteplass
Samlet støtte:50 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2014

Søknad

Mål

Vi ønsker å legge til rette for samtaler om vanskelige tema mellom barn og voksne. Bibliotekenes rolle som arena og tilrettelegger for samtaler, spesielt for barn, skal prøves ut. Vi ønsker å prøve ut en enkel metode for å komme nært vanskelige tema, og vise hvordan skjønnlitteratur kan være et godt utgangspunkt for samtaler mellom barn og voksne. Bibliotekturné med forfatter og animatør Martine Grande.

Beskrivelse

Martine Grande har skrevet bildeboken om "Kakerlakken med den stygge frakken… og hovudet fullt av triste tankar".

Vi søker om støtte til en arrangementsturné der Martine leser og forteller fra boka. Etterpå vil hun åpne for samtale rundt tema som blir berørt i boka, som depresjon, ensomhet og triste tanker. Dette er ikke en samtale barna blir pådyttet, men som blir til hvis det faller seg naturlig.

Arrangementet vil også være et godt utgangspunkt for videre samtale mellom barn og voksne. Det vil være naturlig for bibliotekene å bygge ut med utstillinger rundt temaet psykisk helse for barn. Lokallagene for Mental Helse vil bli invitert med inn i et samarbeid.

Turnéen vil foregå i tiden rundt Verdensdagen for psykisk helse 2014, som er 10. oktober.

Målgruppe: Barn fra 6 til 10 år, foreldre og lærere.

Dette vil være en fin måte for bibliotekene å prøve ut sin rolle som arena for samtale om viktige tema. En arena som ikke bare skal være for voksne, men også for barn.Vi tror dette er en enkelt måte å komme nært viktige og vanskelige tema på. Og en fin måte å vise hvordan skjønnlitteratur kan være et godt utgangspunkt for å bli bedre kjent med seg selv, og å komme nærmere andre. Prosjektet innebærer også utprøving av samarbeid med lokale aktører man tidligere ikke har samarbeidet mye med, (Mental Helse eller andre).

14 bibliotek har forhåndsmeldt at de ønsker besøk av Martine Grande. Disse er bibliotekene i Snåsa, Røyrvik, Lierne, Levanger, Namdalseid, Meråker, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Flatanger, Namsos, Grong, Stjørdal, Fosnes.

Deling av ideer og erfaringer før, underveis og etterpå vil bli lagt vekt på.

Martine fikk Nord-Trøndelag fylkeskommunes kunststipend i 2013, og er fra Lierne kommune i Nord-Trøndelag.
Historien om kakerlakken er også kjent som tegnefilm (vist på NRK Super flere ganger).