LunsjLitteratur

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Halden bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Mål

1. Få flere til å lese og øke utlånet fra Halden bibliotek ved å synliggjøre biblioteket utenfor institusjonens vegger.

2. Å drive oppsøkende bibliotekvirksomhet ved å besøke forskjellige arbeidsplasser i kommunen.

3. Påtreffe grupper som er lite i biblioteket.

Beskrivelse

Halden bibliotek flytter til nye lokaler i et flerbrukshus i sentrum av Halden by høsten 2021. Her samlokaliseres vi med Familiens hus, som består av helsestasjon, barnevern, PPT og åpen barnehage, samt Frivilligsentral, ungdomstilbud, dagtilbud for psykisk utviklingshemmede og kino. Vi ønsker å gjøre bibliotektilbudet mer kjent ved først å formidle litteratur til til våre nye naboer i flerbrukshuset. Deretter ønsker vi å besøke kommuneadministrasjonen, før vi reiser ut til hjørnestensbedriftene, f.eks.: Saugbrugs, Nexans, Fresenius Kabi, IFE/ Halden i lunsjen og besøke idrettslag (junior/ senior) i forbindelse med trening. Vi ønsker å ta med lokalavisa på lunsjbesøkene, slik at flere kan lese om tiltaket.

En videreføring av tiltaket vil være at vi har knyttet til oss kontakter som vil være kjent med bibliotekets muligheter til å skaffe faglitteratur og etterspurt informasjon innenfor forskjellige fagområder. At biblioteket vil være et naturlig sted å besøke når du vil ha litteraturopplevelser.

Effektmål av tiltaket vil være å vekke lunsjgjestenes interesse for litteratur, få dem til å oppsøke Halden bibliotek og gjøre dem til aktive lånere hos oss