Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

LESEDIGG: Digital litteraturside for barn

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Nynorsk kultursentrum, Biblioteket

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: I LESEDIGG vil Nynorsk kultursentrum og fagbiblioteket vårt gå saman med Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK), Nynorsksenteret, Framtida junior, Pirion, Vestland fylkeskommune og folke- og skulebibliotek på Vestlandet om å utvikla […]