Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Kuratornettverk for FAIR forskingsdata

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: UiT Norges arktiske Universitet – biblioteket

Samlet støtte: 1 000 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022, 2023, 2024

Mål: Resultatmål: Prosjektet skal etablera eit kuratornettverk for FAIR forskingsdata på tvers av norske fagbibliotek og andre einingar for forskingsdatastøtte. Nettverket skal vera eit praktisk hjelpemiddel for støttepersonell som skal hjelpa […]

Prosjekteier: UiT Norges arktiske Universitet – biblioteket

Samlet støtte: 900 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Utvikle en løsning for å gjøre fulltekst av åpent tilgjengelige tidsskriftsartikler kompatible med talesyntese – slik at innholdet kan gjøres tilgjengelig i lydformat for brukere som har problemer med å […]

iKomp i VGS

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: UiT Norges arktiske Universitet – biblioteket

Samlet støtte: 900 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020

Mål: Dagens globale informasjonsvirkelighet er meget krevende å håndtere, og særlig er overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning svært utfordrende for mange. Det stilles krav og forventninger til den nye […]

Presentasjonsformater e-publikasjoner

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: UiT Norges arktiske Universitet – biblioteket

Samlet støtte: 217 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2013, 2014

Mål: Etablere veileder for fleksible presentasjonsformater som institusjonenes redaktører av e-publikasjoner (tidsskrifter, rapporter og bøker) kan benytte for økt brukerkvalitet og distribusjon av publikasjonene. Prosjektet skal spesielt se på standard, lavterskel […]