Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

BIRD – Administrasjon av forskningsdata

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Handelshøyskolen BI

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Politiske myndigheter har signalisert ønske om større grad av åpenhet og krav til deling av forskningsdata. I Forskningsmeldingen kap. 3.4.3. sies det at “Bedre tilgang til forskningsdata bidrar til å […]