Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Tesaurus

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 240 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Hensikten med det foreslåtte prosjektet er å integrere NBs Emneordsvokabular for spesialbibliografier (inklusiv Emneord for Ibsen-bibliografien) (norvok) og Emneord for Norsk barnebokinstitutt (NBI) (nbiemnfag) i UBs Humord-tesaurus. Målene er at: […]

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Tilrettelegging og forvaltning av forskningsdata er et viktig satsingsområde, reflektert i Nasjonal bibliotekstrategi, KDs Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata, samt NFRs policy for åpen forskning. Også i […]

BIBFRAME og lenkede data

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 700 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022

Mål: Gjennom dette prosjektet vil vi oppnå følgende mål: • Kunnskap om BIBFRAME-modellen med spesielt fokus på verk og autoritetsdata • Erfaring med konvertering mellom RFD/MARC (interoperabilitet) • Kompetanseheving på lenkede […]

Fagbibliotek og systematiske oversikter

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020

Mål: Prosjektet har som mål å opparbeide et kunnskapsgrunnlag når det kommer til administrative, organisatoriske, metodologiske og tekniske oppgaver knyttet til systematiske litteraturoversikter. Prosjektet skal dermed bidra til utvikling av nye […]

Kunstig intelligens i biblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 500 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018

Mål: Finne mulighetene og utfordringene med kunstig intelligens (AI) i bibliotek Finne kontrete bruksområder for AI i bibliotek Hvordan vil AI påvirke biblioteket?

Mapping for sluttbrukertjenester

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 2 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Hovedmålet for prosjektet er å sørge for at mappede vokabularer kan unyttes ved emnesøk i sluttbrukerverktøy. Det kunnskapsorganisatoriske potensialet i mappinger vil utforskes fra et sluttbrukerperspektiv. Dette vil legge grunnlag […]

På norsk og på tvers. Visuell navigasjon

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 1 400 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017, 2018

Mål: Det pre-digitale bibliotekrommet ga brukeren en annen opplevelse av bibliotekets tilbud og innhold. Man gikk langs hyllene og opplevde kunnskapsrommet. Ofte kunne man i tillegg oppdage overraskende og interessant innhold […]

Library-UX II

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Library-UX II – User Experience as a service ecosystem The main goal of the project is to develop “User Experience as a service” for libraries. This means enabling other libraries […]

Library-UX

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 750 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017

Mål: Library-UX: Tjenesteutvikling med fokus på brukeropplevelse i biblioteket Universitetsbiblioteket i Oslo og andre bibliotek videreutvikler kontinuerlig våre tilbud og tjenester. Ved UB Oslo har vi sett etter en metode hvor […]

Mapping mot norsk webDewey

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo

Samlet støtte: 3 906 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017

Mål: Gjennom prosjektet vil Humord og Realfagstermer bli mappet til norsk webDewey. Erfaringene fra mappingen i det foreslåtte prosjektet vil ha høy overføringsverdi for andre bibliotek som planlegger å mappe sine […]