Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Ut av bibliotekrommet

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Surnadal bibliotek

Samlet støtte: 60 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: -Auke bibliotekpersonalet sin kompetanse innan formidling av litteratur -Bringe biblioteket og litteraturformidlinga ut av bibliotekrommet -Nå nye brukarar gjennom lesegrupper og sosiale medier -Formidle litteratur og gje litteratur-opplevingar til grupper […]