Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Aktiv formidling 2023

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Stranda bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023

Mål: Utforske nye samarbeidspartnarar og saman finne nye måter å samarbeide på for å nå nye brukargrupper og å auke bruken av biblioteka i kommunen. Skape auka positivt fokus på litteraturformidling [...]