Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Valdres Litteraturfest

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Nord-Aurdal bibliotek

Samlet støtte: 300 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2022

Mål: Målet med tiltakene i søknaden er å nå nye lesere, brukere og deltakere på Valdres litteraturfest 2022 ved samtlige folkebibliotek og biblioteket på Valdres vidaregåande skule. Effektmål: • Øke utlånsstallene [...]