Valdres Litteraturfest

Prosjekteier:Nord-Aurdal bibliotek
Samlet støtte:300 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022

Søknad

Mål

Målet med tiltakene i søknaden er å nå nye lesere, brukere og deltakere på Valdres litteraturfest 2022 ved samtlige folkebibliotek og biblioteket på Valdres vidaregåande skule.

Effektmål:
• Øke utlånsstallene for barne- og ungdomsbøker i 2022 på alle bibliotekene i Valdres sammenliknet med 2019
• Øke antall arrangementer vi deltar på ute i lokalsamfunnet i 2022, sammenlignet med 2019

Beskrivelse

Nord-Aurdal folkebibliotek søker på vegne av sju bibliotek i Valdres om støtte til aktiv formidling i forbindelse med Valdres litteraturfest 2022.

Valdresbiblioteka består av følgende bibliotek:
Etnedal folkebibliotek, Nord-Aurdal folkebibliotek, Sør-Aurdal folkebibliotek, Valdres vidaregåande skulebibliotek, Vang folkebibliotek, Vestre Slidre folkebibliotek og Øystre Slidre folkebibliotek.

Bakgrunn for søknaden:
Seks kommuner og sju bibliotek gikk vinteren 2021 sammen om å få til Valdres litteraturfest høsten 2021. Litteraturfesten ble en stor suksess, med til sammen over 1.400 deltakere på 32 lukkede arrangement og 30 åpne arrangement rundt om på bibliotekene og skolene i Valdres. De lukkede arrangementene besto blant annet av forfatterbesøk og formidling av barne- og ungdomslitteratur på skolene, og de åpne arrangementene besto blant annet av forfatterbesøk, bokbad, litterære pusterom, poesikvelder og høytlesing.

Valdres litteraturfest 2022
I 2022 ønsker vi at fokus for festivalen skal være oppsøkende, og vi ønsker spesielt å fokusere på å få nye brukergrupper, herunder flere ungdommer, på arrangementene våre. For å få til dette vil vi bruke tre uker i forkant av festivalen til å reise rundt og formidle litteratur på forskjellige måter og på forskjellige arenaer. Målet med dette formidlingsarbeidet er at enda flere deltar på Valdres Litteraturfest og i etterkant blir aktivt brukere av bibliotekene.

Formidlingstiltak i forkant av festivalen:

BARNEBOKBAD
Barnebokbad eller elevbokbad er betegnelsen på et arrangement der barn eller ungdom intervjuer en forfatter med spørsmål som er blitt utarbeidet og valgt ut av en klasse/gruppe på forhånd. To av biblioteksjefene i Valdres har deltatt på kurs og vil reise rundt til de andre bibliotekene i Valdres med forberedelsene til barnebokbadet som skjer i festivaluken på dagtid rundt om på skolene.

SHARED READING
Shared-reading metoden brukes for å lese en novelle og et dikt høyt for grupper med maks åtte ungdommer per gruppe. Underveis i lesingen er det pauser der vi sammen snakker om det vi har lest. Her vil vi forsøke å velge ut tekster av en forfatter som kommer på festivalen under festivaluka for å få flere til å komme på arrangementet.

POP-UP BOKTRALLE/BIBLIOTEK
Vi kjører rundt med boktraller/bokkasser på Valdres Vidaregående og arbeidsplasser i Valdres, snakker om bøkene og det blir mulighet for å låne bøker fra trallene med en gang. Her vil vil spesielt fokusere på bøker av forfattere som kommer på festivalen.

DIGITAL FORMIDLING:
Lage videoer med presentasjon av bøker for ungdom. I tillegg til presentasjoner av bøker på Facebook og Instagram som vi allerede bruker i dag, vil vi prøve ut nye sosiale medier som Tik Tok og Snapchat, for å nå ut til flere potensielle nye lånere, spesielt ungdom.

FORMIDLING AV TEGNESERIER OG BILLEDBØKER
Vi reiser rundt til barnehager med billedbøker og til ungdomsskolene med tegneserier. Bildebøkene og tegneseriene velges ut med tanke på de forskjellige nivåene og brukergruppene. Vi leser høyt i barnehagene, og tegneseriene snakker vi om for å nå fram til brukere av biblioteket som nødvendigvis ikke er så glade i vanlige bøker med mye tekst. Under selve festivalen ønsker vi å ha tegneserieverksted på et eller flere bibliotek.

DIKT PÅ TUR
Sette opp dikt av lokale og nasjonale forfattere på stolpene i Stolpejakta i Valdres. Dette kan gjøres på forsommeren før stolpene blir satt ut. Diktene er merka med Valdres Litteraturfest 2022. Samarbeid med idrettslaga i Valdres som står som arrangør av stolpejakta.
Alternativt samarbeide med DNT Valdres om dikt på kremtoppene (turmål) i Valdres, eller arrangere turer i fotsporene til valdresforfattere som Knut Hauge, Margit Sandemo, Sigurd Lybeck og Mikkjel Fønhus.

BOKBAD
Bibliotekar forbereder og gjennomfører bokbad med en til to forfattere. Bokbadet gjennomføres både i egen kommune samt på bibliotek og i andre lokaler i Valdres i løpet av litteraturfesten.