Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Felles leseløft i Litteraturbyen

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Lillehammer bibliotek

Samlet støtte: 100 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2023, 2024

Mål: Få flere barn og unge til å lese og bli interessert i litteratur gjennom å styrke samarbeidet mellom skole og folkebibliotek, og utarbeide en helhetlig leselyststrategi i Lillehammer kommune med […]

Friluftsbibliotek og Lesetrim

Aktiv formidling
Pågående

Prosjekteier: Lillehammer bibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Lillehammer bibliotek har to ulike mål i denne prosjektperioden. I. Det første er å nå nye lånere og spre leseglede til barnefamilier gjennom oppsøkende bibliotekvirksomhet på Barnas dag – et […]

Barnebokbad

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillehammer bibliotek

Samlet støtte: 80 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: • Etablere en ny metode for samtale mellom barn og litteratur. • Etablere en arena der barn intervjuer forfattere av barnebøker. • Styrke samarbeidet mellom skole og bibliotek. • Skape […]

Litteraturhus Lillehammer

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Lillehammer bibliotek

Samlet støtte: 150 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015

Mål: Permanent etablering og profesjonalisering av Litteraturhus Lillehammer. Litteraturhus Lillehammer skal være en levende arena for et bredt publikum, med aktiv drift og et variert programtilbud, og slik bli et forum […]