Aktiv formidling

I en liten kommune er samarbeidsteam gull verdt!

Fra kvensk uke Foto: Storfjord folkebibliotek

Styrking av samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling er et tiltak gjennomført av Storfjord folkebibliotek. Her har de deltatt med formidling ved kommunale kvenske og samiske markeringsuker, og de har jobbet for å nå ut med kvensk og samisk kultur og litteratur til personer som ikke har kunnet nå biblioteket på egen hånd.

Storfjord kommune er en liten kommune med cirka 1800 innbyggere. Biblioteket driftes på en 80 % stillingsressurs. Ved å søke midler til aktiv formidling fra Nasjonalbiblioteket 2022 var det mulig å øke stillingsressursen i biblioteket. Slik har de gjennom tiltaksperioden koblet biblioteket tettere på kommunens dagsenter, etablert nye samarbeidsformer, og fått en mer strukturert planlegging og gjennomføring av kvenske og samiske kulturuker i kommunen.   

Kvenske og samiske markeringsuker

Biblioteket har i samarbeid med kulturskolen og språksenteret deltatt ved fire ulike arrangementer. De har markert samisk kulturuke i forbindelse med Samefolkets dag 6. februar, og kvensk kulturuke i forbindelse med Kvenfolkets dag 16. mars. I tillegg deltok biblioteket ved den nasjonale samiske språkuka i oktober og de arrangerte en egen lokal kvensk språkuke i november.

Samtlige temauker har vært gjennomført med et bredt spekter av arrangement og tiltak for skoler og barnehager, men også med åpne publikumsarrangement og kampanjer på sosiale medier

– Det har vært spesielt artig å jobbe i lag med kulturskolen om litteraturformidling med musikk og lydeffekter, sier Silja Skjelnes-Mattila ved Storfjord folkebibliotek

Foto: Storfjord folkebibliotek

Samarbeidet har gitt mersmak

Gjennom arbeidet har biblioteket fått på plass gode samarbeidsrutiner med de nye samarbeidspartnerne. De etablerte tidlig et tverrfaglig formidlingsteam med deltagere fra bibliotek, språksenter og kulturskole.

Teamet har vært brukt til å planlegge, gjennomføre og samkjøre arrangementene i de fire kulturukene, men de har også jobbet med felles formidlingsarrangement og små produksjoner.

Storfjord folkebibliotek var så fornøyd med å jobbe tverrfaglig om formidling, at de har utvidet samarbeidet til også å omfatte et ni ukers kulturformidlingsprogram som gjennomføres i de tre barnehagene som er i kommunen. I dette programmet kombinerer de litteratur og musikk med språkformidling.

-Gjennom samarbeid med språksenteret og biblioteket om Styrking av samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling føler jeg at kulturskolen har fått økt motivasjon og mange nye ideer til hvordan vi kan jobbe med dette. Det har vært gøy å være med på de ulike aktivitetene og vi er veldig stolte over alt vi har fått til, sier Kulturskolerektor i Storfjord kommune, Line Sørum.

Foto: Storfjord folkebibliotek

I en liten kommune er det gull verdt å samarbeide med andre

På spørsmål om de vil oppfordre andre til å gjøre det samme svarer Silja: – I en liten kommune kan det å jobbe på et bibliotek ofte bli en litt ensom jobb. Den viktigste erfaringen fra dette prosjektet, er at det er gøy å jobbe med formidling sammen med andre fagpersoner.

-Vi har erfart at man også i en liten kommune kan tilby varierte formidlingsopplegg ved å spille på lag med flere. I vår kommune var det naturlig å velge samisk og kvensk som felles satsingsområde for et større samarbeid. Et tverrfaglig formidlingsteam kan selvsagt rigges med hvilke som helst andre temasatsinger også.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket Styrking av samisk og kvensk språk i kultur- og litteraturformidling, som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer