Aktiv formidling

Spillklubb på biblioteket

Spillklubb med litteraturformidling har vært et prosjekt med hovedmål å nå ut til flere ungdommer. Verdal bibliotek søkte midler til å frikjøpe en ansatt til å drive en ukentlig/månedlig spillklubb på biblioteket for ungdom. Innholdet har blitt utviklet gjennom samskaping med de unge, med elementer av lærdom og litteratur en gang iblant.

De unge fikk tilgang til formidlingsrommet, med to storskjermer for Nintendo Switch og spill med VR til disposisjon, pluss langbord for brettspilling. De har møttes på tvers av skoler og klassetrinn, og fått servert spill med en voksen tilstede, med gode rammer og litt snacks.

I tillegg arrangerte biblioteket egne tiltak for spillklubbdeltagerne, som spillturneringer med den lokale E-sport-klubben og forfattermøte med Ørjan Karlsson om hans interaktive bøker i «Bifrost»-serien.

Verdifull erfaring om hvor mye tid og ressurser som må til for å etablere nye tilbud

Spilltilbud på biblioteket i Verdal hvor barna samles sammen med trygge voksne har vært givende og Verdal bibliotek har gjort seg noen veldig gode erfaringer, både om samskaping med de unge, samarbeid med andre aktører i ungdomsmiljøet , og hva som må til for å rekruttere ungdom. De vil absolutt anbefale andre å prøve ut noe lignende, og sluttrapporten i prosjektbanken gir en super innsikt i lærdommer et bibliotek gjør seg gjennom et slikt prosjekt.

Oppstartstiltaket har ført til en fast post med «Gaming etter skoletid»

Flere av de unge som var på spillklubben sier de har fått et bedre forhold til biblioteket. Etter at spillklubben var over, har mange gitt uttrykk for at de savnet klubben og ønsker den tilbake. Biblioteket viderefører noe av tilbudet gjennom «Gaming etter skoletid» i en spillkrok en gang i uka. Her er flere av barna fra spillklubben med.

-Vi setter stor pris på at Nasjonalbiblioteket lyser ut midler til aktiv formidling og godtok søknaden vår. For at vi som et lite bibliotek skal kunne prøve ut nye konsepter og utvikle egen formidlingsevne er det viktig med slike muligheter. Midlene vi fikk for å gjennomføre Spillklubben gikk i hovedsak til å frikjøpe en bibliotekar til å være klubbvert – men vi var i tillegg nødt til å gjøre flere innkjøp fra eget budsjett for å ha alt det utstyret klubben trengte. Det er en investering vi neppe ville ha gjort ellers, men som vi fremdeles drar veldig god nytte av sier biblioteksjef Bodil Brattbakk Breivikås.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til tilsvarende eller lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer