Salg av digitale lydbøker til bibliotek: Brev til Forleggerforeningen fra Nasjonalbiblioteket

Denne uken tok Nasjonalbiblioteket kontakt med Forleggerforeningen for å få i gang samtaler om forlagenes manglende vilje til å selge digitale lydbøker til bibliotekene. I brevet som er stilet til forleggerforeningens direktør slår Aslak Sira Myhre fast at aktuelle bøker ikke er tilgjengelige for bibliotekene. Han ber derfor om samtaler med Forleggerforeningen for å evaluere modellen som ble anbefalt av Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen i juni 2019.

«Det er nå over et år siden Nasjonalbiblioteket etter samtaler med Forleggerforeningen og andre bransjeorganisasjoner la fram en anbefalt modell for innkjøp av digitale lydbøker til bibliotek. Bakgrunnen var den gangen et oppdrag fra kulturministeren for å løse en uholdbar situasjon, hvor brukerne av bibliotek mista tilgangen til lydbøker etter hvert som lydbøker på CD går ut av produksjon.

Dessverre ser det ikke ut til at de største forlaga tar modellen i bruk, tvert om er lydbøker fra to av de største aktørene og en del små fortsatt ikke mulige for bibliotekene å kjøpe. Dette blei særlig tydelig da det blei bevilga ekstra penger til lydbokkjøp under den nasjonale koronadugnaden, og mange av de aktuelle bøkene rett og slett var utilgjengelige for norske bibliotek.  

På denne bakgrunn og i tråd med tidligere samtaler,  ber Nasjonalbiblioteket om nye samtaler med Forleggerforeningen for å evaluere den anbefalte modellen. I øyeblikket kan vi dessverre ikke se at den fungerer i tråd med intensjonen og anbefalingen.»