Problemer med registrering av bibliotekstatistikk?

Nasjonalbiblioteket har forståelse for at den spesielle situasjonen vi befinner oss i, kan innebære problemer knyttet til registrering av bibliotekstatistikk.

Tilgangen til statistikkskjemaene vil ikke bli sperret, og det vil dermed være mulig å registrere statistikk også fremover. Kommunene har i utgangspunktet frist 2. april når det gjelder å ferdigstille statistikken for sine skoler, mens fylkesbibliotekene har frist 29. april når det gjelder å følge opp den samlede skolebibliotekstatistikken i fylket. Kommuner som ikke har mulighet til å ferdigstille statistikken innen 2. april, kan ta kontakt med sitt fylkesbibliotek for å avtale endringer.

Fylkesbibliotek som ser at det ikke vil være mulig å gjennomføre statistikkinnhentingen innen 29. april, tar kontakt med Nasjonalbiblioteket.