Rapportering av skolebibliotekstatistikk for 2019

Etter forskrift om bibliotekstatistikk, skal det rapporteres statistikk for bibliotek i skolen. Dersom skolen ikke har eget skolebibliotek, ber vi om at man likevel logger på og registrerer noen få data om bibliotektilbudet til elevene.

Statistikkrapporteringen for grunn- og videregående skole åpner mandag 10. februar.

Det blir da sendt en epost fra oss (bibliotekutvikling(a)nb.no) til alle skolene med lenke til skjema og skolens unike passord. Lenke til skjemaet vil også være å finne på bibliotekutvikling.no

Skolenes frist for å levere skolebibliotekstatistikk er mandag 16. mars. Selv om man har rapportert statistikk, vil det være mulig å gjøre endringer fram til registreringsfristen utløper.