Nytt nettkurs om prosjektarbeid i bibliotek

Kurset Prosjektarbeid i bibliotek er et skreddersydd kurs til deg som jobber i bibliotek. Kurset handler om hvordan du kan planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter på best mulig måte. Midt i blinken for deg som har fått innvilget prosjektmidler.

Mye bibliotekutvikling i bibliotekene skjer gjennom prosjekter. Prosjektarbeid kan være spennende, og gi muligheter for å jobbe på nye måter, med andre mennesker og ikke minst med utprøving av nye løsninger og bibliotektilbud. Likevel, det er mange fallgruver å gå i på veien mot målet. Du skal gjøre ting i rett rekkefølge, holde orden på detaljer og budsjett, samtidig som du skal fokusere på hva du vil oppnå og hvem som skal gjøre hva.

Nå kan du lære mer om hvordan du kan lykkes med akkurat ditt prosjekt. For deg som nettopp har fått innvilget midler til et utviklingsprosjekt, er kurset nyttig for å lære mer om temaer som organisering av prosjekter, økonomistyring og ikke minst hvordan du planlegger fra prosjekt til drift.

Gå direkte til nettkurset

Et praksisnært nettkurs

Kurset er utviklet av ansatte i bibliotek og fylkesbibliotek, og baserer seg på erfaringer de har gjort, med metoder og modeller som er tilgjengelig for alle. På denne måten ligger kurset tett opp til det som møter deg i din hverdag. Du kan ta kurset fra start til slutt, eller bare de emnene du er mest interessert i.

Kurset er strukturert i fire leksjoner, hver rettet mot ulike faser av prosjektarbeidet. Første leksjon tar for seg forarbeidet, inkludert nøkkelelementer som formulering av gode mål. Her dekkes også hvordan du skal jobbe med økonomistyring gjennom hele prosjektperioden.

Den andre leksjonen handler om å skrive prosjektsøknad. Del tre av kurset tar for seg gjennomføringsperioden av et prosjekt.

Helt til sist er det en leksjon om avslutningsfasen av et prosjekt. Dette er en viktig fase, som det bør legges en plan for allerede før gjennomføringen av aktivitetene i prosjektet settes i gang.

Filmer knyttet til kurset

Alle leksjonene i kurset starter med en kort film som gir smakebiter fra innholdet i de enkelte leksjonene. I tillegg er det laget en egen film om budsjett. Det er mulig å se alle filmene etter hverandre i Youtube, og dermed få en kortversjon av kurset.

Om nettkurset Prosjektarbeid i bibliotek

Hele spillelisten i Youtube finner du her.

Et samarbeid mellom flere aktører

Kurset er laget på bestilling fra avdeling for bibliotekutvikling hos Nasjonalbiblioteket, og tar utgangpunkt i midlene som lyses ut til bibliotekutvikling.

Prosjektet er et resultat av et samarbeid mellom flere sentrale aktører, ledet av Innlandet fylkesbibliotek, med deltakere fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergen Offentlige bibliotek, Rogaland fylkesbibliotek, representert gjennom Haugesund bibliotek og Nasjonalbiblioteket ved avdeling for bibliotekutvikling.