Nye tall for fag- og forskningsbibliotek

Student på et fagbibliotek. Foto: Shutterstock

Bibliotekstatistikken for fag- og forskningsbibliotek 2023 er nå offentliggjort. Tallene viser at både utlån og fjernlån har økt fra forrige år. I tillegg er dette det første året det er samlet inn tall for arrangement og for utlån av realia.

Rådata og de ulike tabellene finner du på Nasjonalbibliotekets egen nettside for bibliotekstatistikk i tillegg til på SSB sine nettsider.

Statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2023