Midlertidig stenging av bokpakkebestillinger fra DFB

10 ulike bokforsider på ulikt språk

Det blir en midlertidig stans i bokpakkebestillinger i sommerferien.

Bestillingsskjemaet stenges ved arbeidsdagens slutt mandag 12. juni. Vi vil åpne for nye bestillinger igjen senest 21. august.

Vanlig fjernlån fra Depotbiblioteket og DFB-samlingen kan fortsatt bestilles som før. Ved behov for veiledning ved fjernlånsbestilling på bestemte språk fra DFB, ta gjerne kontakt med språkansvarlig.