Hopp til innhold

Om oss

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et støtteapparat for alle landets bibliotek, slik at de kan være i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.

DFB har tre hovedfunksjoner:

Vår målgruppe er folkebibliotek og andre bibliotek. Gjennom dem vil vi nå både de som har våre språk som morsmål, og andre som er nysgjerrige på språk.

DFB har hatt nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud siden 1975. Fram til 2017 var DFB organisert innunder Deichman bibliotek, men drives nå av Nasjonalbiblioteket.

Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i. Om du har et nasjonalt lånekort kan du selv bestille bestemte titler via Biblioteksøk og få det sendt til ditt bibliotek. Trenger du veiledning kan ditt lokale bibliotek hjelpe deg.

Kontakt oss

Ansatte