Aktiv formidling

Et styrket litteraturtilbud til voksne lånere med et annet morsmål enn norsk

Eksempel på plakat biblioteket laget til de månedlige språkutstillingene
Eksempel på plakat biblioteket laget til de månedlige språkutstillingene

Gjøvik bibliotek ønsket å styrke bibliotekets litteraturtilbud til voksne lånere med et annet morsmål enn norsk, og har jobbet med å synliggjøre de mange ulike morsmålene (over 30 forskjellige) som er representert i Gjøvik kommune.

I tiltaket «Hele verden på Gjøvik bibliotek» har de jobbet systematisk med tilbudet. De valgte ut ett bestemt språk hver måned, og satte ekstra fokus på dette, blant annet gjennom å lage utstillinger med informasjonsplakater om «månedens» språk. De bestilte inn bokpakker fra Det flerspråklige bibliotek på de ulike språkene, og utvidet den lokale boksamling på noen språk.

I tillegg har biblioteket jobbet aktivt med å bygge nye nettverk og finne fram til lokale samarbeidspartnere for å nå ut bedre til målgruppen.

Prosjektet «Hele verden på Gjøvik bibliotek» har ført til at vi nå jobber mer systematisk og bevisst med vårt tilbud til flerspråklige

Hanne Blien, leder ved Gjøvik bibliotek og litteraturhus

Biblioteket har blitt mer synlig for den flerspråklige målgruppen

Biblioteket har gjennom prosjektet blir mer synlig som en samarbeidspartner for andre aktører i lokalmiljøet. De har opplevd å få flere henvendelser og besøk fra Gjøvik læringssenter og andre lignende virksomheter innenfor voksenopplæring og inkludering.

Økt kunnskap blant i ansatte

Gjennom prosjektet har bibliotekansatte fått økt kunnskap om de ulike språkene, og har fått bedre oversikt over hvilke aktører de kan samarbeide med i lokalmiljøet.

I tillegg har de fått mer kunnskap om de ulike språkgruppene og også om hvordan språkopplæringen i norsk er organisert i kommunen.

Eksempel på plakat biblioteket laget til de månedlige språkutstillingene
Eksempel på plakat biblioteket laget til de månedlige språkutstillingene

Systematisk arbeid har gitt stor uttelling

Gjøvik vil absolutt oppfordre andre til å gjøre det samme. De sier det har vært nyttig å jobbe mer systematisk med tilbudet til grupper i lokalsamfunnet som har et annet morsmål enn norsk.

De opplever at de har nådd ut bredere med informasjon om sine tilbud, og at dette resulterer i større etterspørsel. Samtidig virker det som om mange av lånerne setter pris på at deres morsmål får positiv oppmerksomhet og større synlighet i bibliotekets lokaler.

Gjøvik bibliotek tipser om at det kan være lurt å konsentrere seg om noen utvalgte språkgrupper i starten, i stedet for at man prøver å nå ut til alle med en gang.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til å gjennomføre din egen Hele verden på Gjøvik bibliotek, eller lage deg din egen vri. 

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt for andre bibliotek som ønsker å etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer