Aktiv formidling

Leselyst! – biblioteket på helsestasjonen

Tiltaket Leselyst er et prosjekt der Lørenskog bibliotek har opprette samarbeid med helsestasjonene og barnehagene i kommunen. I tillegg har de laget digitale formidlingsfilmer.

Samarbeid med helsestasjon

Ved å opprette samarbeid med helsestasjonene om utdeling av bok og informasjon om biblioteket på alle 2 årskontroller, har Lørenskog nådd nye brukere på nye arenaer.

Biblioteket har hatt møte med alle helsesykepleierne på helsestasjonene, informert om bibliotekets tilbud og om hvorfor bøker og lesing er spesielt viktig for barn. Det er kjøpt inn 700 bøker gjennom Foreningen les!, og ved hjelp av kommunikasjonsavdelingen i Lørenskog kommune har biblioteket fått utarbeidet en brosjyre med informasjon om biblioteket og med boktips. Dette skal deles ut til alle barn og foreldre på 2 årskontroll.

Brosjyren som er utarbeidet til helsestasjonene
Brosjyren som er utarbeidet til helsestasjonene

Brosjyren kan lastes ned her i pdf

Barnehageturné

En større barnehageturné med spesielt fokus på de barnehagene som ligger ulendt til, har fremmet leselyst og språkutvikling. Totalt 23 lesestunder ble gjennomført i løpet av 3 uker høsten 2022. I tillegg ble en rekke bokkasser blitt utlånt til barnehagene samtidig.

Digital formidling

Biblioteket har også økt de ansattes kompetanse på digital formidling gjennom å publisere filmer til Lørenskog biblioteks Youtube-kanal.

Filmen med målgruppe barneskolebarn er utarbeidet slik at det kan brukes som en del av
undervisning om 2. verdenskrig, og er spekket med boktips om dette temaet.

Har ført til refleksjon rundt formidlingen

Tiltaket Leselyst! i Lørenskog har gitt biblioteket et langt større nettverk og kontaktflate innad i kommunen. De når ut til flere enn de gjorde tidligere, og flere positive samarbeid vil biblioteket pleie godt i årene fremover. Kontakten med både barnehager og helsestasjonene er noe som gir muligheter i videre arbeid.

– Dette tiltaket har vist oss hvor vi trenger å styrke kompetansen vår, samt gitt oss mulighet til å reflektere rundt ulike måter å formidle på og hva vi ønsker og ser det som hensiktsmessig å satse på videre. Prosjektet har gitt oss muligheten til å kartlegge både styrker og svakheter i deler av vårt formidlingsarbeid, sier Toril Iversen ved Lørenskog bibliotek

Midlene fra aktiv formidling har vært nyttige for å få ekstra tid til å komme ut til barnehagene biblioteket ikke har nådd tidligere. Det krever mer arbeid å opprette kontakt for første gang, enn å videreføre et samarbeid som allerede er etablert.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til å gjennomføre Leselyst! eller lage deg din egen vri. 

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer