Lær å bruke Bærekraftsbiblioteket

Vi er stolte av å lansere nettkurset : «Lær å bruke Bærekraftsbiblioteket» – aktiv formidling av barne- og ungdomslitteratur for en bærekraftig utvikling!

Dette er et spesiallaget nettkurs som gir deg kunnskap og ferdigheter til å ta i bruk Bærekraftsbiblioteket, en omfattende ressurs for bibliotekarer som ønsker å formidle litteratur til barn og unge med bærekraft som tema.

Målsetting

Målet med kurset er at du som jobber i bibliotek skal bli bedre rustet til å ta i bruk Bærekraftsbiblioteket, og bli inspirert til å bruke bøkene og de tilhørende ressursene i aktiv formidling.

Her kan du:

  • bli kjent med bakgrunnen for Bærekraftsbiblioteket
  • lære mer om FNs 17 bærekraftsmål
  • få tips og triks til hvordan du kan formidle bøkene og innholdet i Bærekraftsbiblioteket.

Hva er Bærekraftsbiblioteket?

Kort fortalt er Bærekraftsbiblioteket boklister med aktiviteter til alle de 17 bærekraftsmålene. Opplegget tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan for bærekraftig utvikling. Bærekraftsbiblioteket er designet for skoler, biblioteker og andre organisasjoner som ønsker å arrangere lesesirkler for barn og unge i alderen 6–15 år.

Opplegget er et resultat av et samarbeid mellom en rekke bok- og leseorganisasjoner i Norge. Sekretariatet er tilknyttet Norsk barnebokinstitutt, og Bærekraftsbiblioteket bor på FN-sambandets undervisningssider.

Hvem er dette kurset ment for?

Nettkurset er primært rettet mot deg som jobber i bibliotek, uavhengig av erfaring med formidling til barn og unge. Kurset kan også være nyttig for lærere og andre som vil etablere lesesirkler med fokus på bærekraft.

Kampanjen «Uke17: Bibliotekenes bærekraftsuke» fra Norsk bibliotekforening går av stabelen neste uke. Hva med å kickstarte uken med kompetanseheving? Både du og dine kollegaer kan lære mer om bærekraftsmålene og bøkene, og få nyttige tips til formidling. Uken er en glimrende anledning til ekstra fokus på bærekraft, og kurset kan være med å danne grunnlag for videre arbeid.

Det er Trøndelag fylkesbibliotek som har ledet utvikling av kurset, med bidrag fra Norsk barnebokinstitutt og FN-sambandet. Arbeidet er støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek.

Bokutstilling ved Kristiansand folkebibliotek
Bokutstilling ved Kristiansand folkebibliotek