Kulturfondstafetten er i gang!

Kulturfondstafetten er et nettkurs som skal gi bibliotekansatte kjennskap til nye kulturfondbøker. Kurset består av bokpresentasjoner laget av ansatte i norske folkebibliotek.

Kulturfondstafetten er et av satsingsområdene i prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» (FiF).

FiF er et samarbeid mellom 10 fylkesbibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Kulturfondstafetten gir bibliotekansatte en øvingsarena for digital formidling i form av videoboktips og bruk av Lesersørvismetoden.

Kurset er lagt ut på kurssidene på bibliotekutvikling.no