Informasjonsmøte om utviklingsmidler og midler til aktiv formidling 2024

Bibliotekutvikling holdt et digitalt informasjonsmøte den 22. september om utlysningen og søknadsprosessen.

Program

 – Den strategiske bakgrunnen og formålet med midlene

 – Hvilke innsatsområder du kan søke midler til

 – Søknadsprosessen og søknadskriterier

Saksbehandlerne svarte også på spørsmål.

Har du spørsmål om informasjonsmøtet, kontakt joep.aarts@nb.no (Joep Aarts)

I år lyser Nasjonalbiblioteket ut utviklingsmidlene og midler om aktiv formidling i samme runde. Utviklingsmidlene er midler til større, nyskapende prosjekter. Midlene til aktiv formidling går til enkle formidlingstiltak i bibliotekene.


Begge utlysningene har søknadsfrist den 14. november 2023

Les mer om støtten til utvikling