Aktiv formidling

Vikingtid og verdenskrig i escape-room

F.v.: Ida Sofie Kjølmoen (arrangement- og formidlingsansvarlig) og Kristin Sundal (barne- og ungdomsbibliotekar) v/Steinkjer bibliotek, assistent Marit Kristine Boneng og Linda Trøen v/Egge Museum
Selfie med fornøyde Escape-room-arrangører. F.v.: Ida Sofie Kjølmoen (arrangement- og formidlingsansvarlig) og Kristin Sundal (barne- og ungdomsbibliotekar) v/Steinkjer bibliotek, assistent Marit Kristine Boneng og Linda Trøen v/Egge Museum

Aktiv formidling gjennom lokalhistorie var et prosjekt gjennomført ved Steinkjer bibliotek i 2022. I samarbeid med Egge museum utviklet biblioteket et opplegg for elever på mellomtrinnet der tematikken var sentrert rundt vikingtiden.

Biblioteket gjør læring gøy!

– Aktiv formidling gjennom lokalhistorie har vært en fantastisk måte å synliggjøre biblioteket på, få tettere samarbeid med både skoler og andre aktører i kommunen og å engasjere barn og unge mer i lokalhistorie, sier Kristin Sundal, barne- og ungdomsbibliotekar ved Steinkjer bibliotek.

Spennende historie gjennom escape-room

Opplegget bestod av Escape room, oppgaver med runeskrift, vikingleker og bøker. Elevene som deltok fikk lære om lokal vikinghistorie, ved å ta i bruk egen lokalhistorie i Escape-rommet. Blant annet fikk de høre om slaget på Stiklestad og hvilken rolle vikingene som bodde på Egge ( i Steinkjer) spilte i slaget.

Hver deltagende klasse ble delt inn i grupper på 5-7 elever som rullerte mellom 4-5 poster i løpet av besøket – avhengig av størrelsen på klassen. Slik fikk de lære både runer, om hvilke leker som også fantes i vikingtiden, og de fikk muligheten til å lese mer om vikinghistorie på posten med bøker.

Opplegget ble i tillegg gjennomført på Egge museum, som er det samme stedet vikingene bodde for 1000 år siden. Prosjektet og gjennomføringen ble svært godt mottatt fra både elever og lærere, som meldte inn ønske om flere lignende opplegg fra biblioteket.

Neste ut er escape-room om andre verdenskrig

De utelukkende gode og positive tilbakemeldingene fra både barn og voksne har ført til en videreføring av prosjektet og samarbeidet med Egge museum. Biblioteket har i 2023 derfor utarbeidet et nytt escape room, denne gangen med tematikk fra andre verdenskrig. Steinkjer ble i april 1940 bombet av tyskerne.

I løpet av årets opplegg vil elevene lære om bombesøndagen, og hvordan denne dagen endret Steinkjer – både umiddelbart, men også over tid. Egge museum stiller med et opplegg der elevene får se bilder fra Steinkjer før krigen, etter bombingen og videre fram til i dag. Biblioteket stiller med flere poster: escape room, se i og låne bøker, og visning av kortdokumentar om bombingen.

Fast opplegg for 8. klassingene?

I skoleåret 2023/2024 er det 8. trinn i Steinkjer som får muligheten til å delta. Opplegget er meldt inn i kommunens DKS-tilbud, slik at alle grendeskolene får tilbud om busstransport, samt at biblioteket får dekket ressursbehovet til gjennomføringen. Biblioteket får dermed ressurser til å videreutvikle og videreføre formidlingsopplegget. De planlegger derfor å gjøre dette til et årlig tilbud for 8. klasse-elever i kommunen sammen med Egge museum.

Anbefaler andre bibliotek å prøve!

Dette prosjektet har vært svært vellykket på Steinkjer, og de anbefaler flere bibliotek å prøve det ut. Ressursbehovet har vært en utfordring da de erfarte at de trengte flere til hver av postene i formidlingsopplegget. Likevel ser de at de gjennom denne typen formidling har lykkes i å gjøre lokalhistorie spennende, og ved å aktivere elevene med escape-room og andre oppgaver gjør at de tilegner seg kunnskap på en ny måte.

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.

Les mer