Aktiv formidling gjennom lokalhistorie

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Steinkjer bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022

Søknad

Rapporter

Mål

Våre mål er:

1a) Stimulere barns nysgjerrighet og leselyst
1b) Tiltrekke nye bibliotekbrukere
1c) Tiltrekke nye lesere, særlig blant gutter

Effektmål: Øke utlånet av barnelitteratur, øke antallet aktive lånere og øke bibliotekets besøkstall av unge

2) Etablere og utforske nye samarbeidsformer
Effektmål: Å innarbeide et formidlingstilbud som kan inngå i varig drift. Ved å samarbeide med Egge museum, som også har barn og unge som målgruppe, kan vi nå bredere ut i lokalsamfunnet.

3) Å prøve ut nye formidlingsmetoder på nye arenaer utenfor biblioteket.
Effektmål: Å få styrket vår formidlingskompetanse og utvide bibliotekets oppsøkende virksomhet samt være mer synlig utenfor biblioteket

Beskrivelse

I Steinkjer biblioteks strategiske mål 2020-2024 står det bl.a. at biblioteket skal arbeide for å bli «ledende på litteraturformidling i nordlige Trøndelag» og «videreføre og styrke samarbeidet med skolene og bidra som aktiv ressurs for å fremme leselyst og leseglede». En annen sentral målsetting er at biblioteket skal «bruke nettverket med samarbeidspartnere aktivt for å få større bredde i arrangementstilbudet».

På bakgrunn av dette ønsker Steinkjer bibliotek å prøve ut en ny formidlingsmetode i samarbeid med Egge museum på Steinkjer. Egge Museum formidler landbrukskultur med utgangspunkt i et gårdstun og har den største samlingen landbruksgjenstander nord for Dovre. Egge gård er dessuten det gamle høvdingsetet fra vikingtiden, der kjente sagaskikkelser som Olve, Sigrid og Kalv Arnesson hadde tilhold.

Dette utgangspunktet gir spennende muligheter for å formidle litteratur og historie og stimulere til nysgjerrighet og leselyst.

Vårt tiltak går ut på å utvikle et formidlingsopplegg som skal foregå i det gamle stabburet på Egge gård der vi forteller en historie med en gåte som skal løses for deltakerne inne i lokalet. Vi tenker å bruke gamle effekter og gjenstander i historiefortellingen samt litterære referanser. Inspirasjon hentes fra såkalte «Escape rooms» og Deichman Bjørvikas «mysteriekammer» der vi utformer vår egen lokale variant med utgangspunkt i Steinkjers egen lokalhistorie. Besøket inne i stabburet vil kombineres med en lesestund som åpner opp for nye metoder i å for eksempel formidle vikinglitteratur, og andre sjangre som skrekk- og grøss, spenning, drama, eller historielitteratur. Gjennom dette håper vi spesielt å kunne tiltrekke nye lesere blant gutter. Deltakerne vil gjennom interaktivitet, samarbeid og levende litteraturformidling få opplevelser som vil være med å fremme leselyst og interesse for både litteratur og historie.

Tilbudet vil være en utvidet del av vårt oppsøkende litteraturtilbud til skoler, og ved å oppsøke nye arenaer håper vi å kunne synliggjøre bibliotekets virksomhet på en nyskapende måte som kan tiltrekke nye brukere. Tilbudet er planlagt inn i et årshjul og vil foregå i faste perioder i løpet av året slik at organiseringen er bærekraftig over tid. Dette vil også være et tiltak for å styrke kontakten og samarbeidet med skolene gjennom hele skoleåret for å skape enda mer fokus på lesing, litteratur og leseglede. Prosjektmidlene vil benyttes til å utvide en deltidsstilling til en bibliotekansatt for å skape mer tid til denne type formidling.

Arbeidstittel på formidlingsopplegget er kalt «Det gåtefulle stabburet». Innholdet og historiefortellingen utformes sammen med Egge museum.

Steinkjer planlegger et nytt kulturhus som skal stå ferdig sommeren 2023 som skal huse bl.a. et nytt bibliotek, og der også Egge museum skal få egne lokaler. Ved å prøve dette formidlingskonseptet på Egge museum og utforme et opplegg som også kan foregå i andre lokaler, vil legge til rette for et varig samarbeid i et lengre tidsperspektiv, og også i det nye kulturhuset fra 2023. Tiltaket bidrar også til å styrke bibliotekets formidlingskompetanse til barn og unge.