En oppdatering om arbeidet med Bibliotekkortet

Databehandleravtalene

Vi har lenge varslet at vi vil sende ut databehandleravtale til alle bibliotek. Vi hadde håpet å få til dette før jul, men må dessverre innse at vi blir forsinket. Dette er ikke fordi vi og systemleverandørene ikke jobber med saken. Utviklingen av Bibliotekkortet og sikringen av nasjonalt lånerregister pågår for fullt.  Men vi er nødt til å forsikre oss om at alle systemleverandører får til den nødvendige utviklingen. Utsendingen blir dermed utsatt til ut på nyåret. Alle bibliotek vil få informasjon i forkant.

Folkeregisteret

Arbeidet med koblingen mot Folkeregisteret fortsetter, og alle låntakere vil straks vil være synkronisert. Bibliotek vil deretter ikke trenge å oppdatere navn eller adresse på lånerne.

Lånere med hemmelig adresse

Det finnes noen få lånere med hemmelig adresse i nasjonalt lånerregister. For at disse fremdeles kan få bruke de digitale tilbudene og bestille gjennom Biblioteksøk, har vi lagt inn en sperre slik at deres adresse ikke vil være synlig i det nasjonale lånerregisteret. Verken om en bibliotekansatt registrerer dem, eller om de registrerer seg selv på bibliotekkortet.no.

Når dere registeret lånere med hemmelig adresse selv i deres eget biblioteksystem er det viktig at dere ikke legger inn adressen heller der.

Oversettelse av nettstedet

Nettstedet bibliotekkortet.no er ferdig oversatt til nord-samisk, og språket ligger som et valg i menyen. Engelsk versjon kommer om ikke lenge.

Påminner om reservering av nummerserier

Husk at hvert bibliotek må bestille og hente lånenummer fra denne siden på bibliotekutvikling no. Dette for å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene.  Dette må gjøres før dere bestiller trykking av kort hos deres leverandør. 

Les mer