En av fire har hørt om årets Sommerles

24 prosent av de spurte har hørt om Sommerles i Nasjonalbibliotekets spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse fra Nasjonalbiblioteket

I en undersøkelse gjennomført på vegne av Nasjonalbiblioteket har vi spurt et utvalg av befolkningen om de har hørt om bibliotekenes Sommerles-kampanje, og hvor de har hørt om den.

24 prosent av de spurte svarer at de har hørt om årets kampanje. Når vi spør de som har hørt om Sommerles om hvor de har fått høre om kampanjen, svarer hele 43 prosent at de har hørt om den fra biblioteket selv. I undersøkelsen var det mulig å krysse av for flere svar på dette spørsmålet, slik at vi får et helhetlig bilde av hvor de har fått informasjon fra. 38 prosent av de spurte svarer at de har hørt om Sommerles gjennom skolen, mens 24 prosent har hørt om det gjennom venner og bekjente, og 23 prosent har fått høre om den fra andre kilder.

Stor forskjell på hvilke grupper som har hørt om kampanjen

Ved å bryte ned resultatene på de ulike gruppene i undersøkelsen, kan vi se hvilke gruppe som har best og dårligst kjennskap til kampanjen.

Vi ser at andelen av kvinner som har hørt om kampanjen er mer enn dobbelt så høy som andelen av menn som har hørt om Sommerles, og at det er aldersgruppen 40-49 år som kjenner best til kampanjen.

I tillegg stiger kjennskapen i takt med hvor mange barn respondentene har. De uten barn har lavest kjennskap (19 prosent) mens de med tre eller flere barn har best kjennskap (56 prosent) til kampanjen.

Datainnsamlingen er gjennomført i september 2022 av Norstat på bestilling fra Nasjonalbiblioteket. Undersøkelsen har et landsrepresentativt utvalg på ca 1000 respondenter.