Bestille nye bibliotekkort?

Husk at du må reservere nummerserien hos biblioteksystemer slik at det ikke blir dubletter

Skjermdump av forsiden på et Bibliotekkort- Bakgrunnen er hav i blått, og tittel: Bibliotekkortet i hvite bokstaver.

Hvert bibliotek må selv kjøpe og få trykket lånenummer på nye kort. For å unngå at brukere får utdelt like nummer på kortene, må hvert bibliotek bestille og hente lånenummer fra et felles nasjonalt register til sine nye lånekort.