Aktiv formidling

300 tiltak og 15 kommuner- erfaringer fra Rogaland

Rogaland fylkesbibliotek koordinerte en felles søknad til Nasjonalbiblioteket (NB) om midler til tiltak for aktiv formidling i 2022 på vegne av 15 folkebibliotek i Rogaland. Fylkesbiblioteket rapporterer nå om positive erfaringer med et slikt samarbeid. Målet har vært å få flere til å lese og gjøre litteraturen og biblioteket synlig på nye arenaer i Rogaland.

Deltakende kommuner var Bokn, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Karmøy, Klepp, Lund, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Suldal, Tysvær og Vindafjord.

Over 300 formidlingsarrangement har blitt gjennomført

Søknaden omfattet 15 ulike formidlingsformer, og totalt er det gjennomført over 300 arrangement og aktiviteter.

tabell gjennomførte formidlingstiltak i Rogaland

Aktivitetene bygger på formidlingsmetoder som fylkesbiblioteket og biblioteksjefskollegiet ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland. Kurs og kompetanseaktiviteter i regi av  fylkesbiblioteket er støttet av tilbudene som er utviklet gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (Fif).

Økt aktivitet hos bibliotekene som deltok

Statistikken for utlån og aktive lånere viser at de fleste bibliotek som deltok i prosjektet har oppgang.

Måloppnåelse og erfaringer for de enkelte tiltakene er beskrevet i egne kapitler i den grundige sluttrapporten fra fylkesbiblioteket.

Fylkesbibliotekets erfaringer er at felles utviklingsarbeid med fylkesbiblioteket som sekretariat er en effektiv arbeidsform. Arbeidsmåten videreføres i 2023 med et nytt fellestiltak for 15 av fylkets 23 kommuner.

Fylkesbiblioteket som sekretariat, folkebibliotekene som formidlere

Fylkesbiblioteket har vært sekretariat og har stått for veiledning, kurs og erfaringsoverføring mellom kommunene underveis, mens folkebibliotekene har stått for gjennomføring av formidlingstiltakene i egen kommune. Midlene fra NB ble supplert med midler fra fylkesbiblioteket, fordelt til de deltakende bibliotekene og brukt til frikjøp av ansatte (vikarutgifter) slik at de har kunnet gjennomføre formidlingstiltakene.