Uthenting av data fra nasjonalbibliografien 

Oversikt over ulike metoder for å hente ut data fra nasjonalbibliografien og spesialbibliografiene som Nasjonalbiblioteket utarbeider.