Nyhetslister fra Norsk bokfortegnelse

2020

Det publiseres ikke lenger nyhetslister fra Norsk bokfortegnelse. I stedet tilbyr vi mulighet til å hente ut egne nyhetslister basert på valgfri mottaksdato. Vær oppmerksom på at det kan ta noen uker fra en bok er mottatt til den er ferdig katalogisert og dermed kommer med på nyhetslisten.

Ved veldig mange treff kan søket ta for lang tid og bli avbrutt. Prøv på nytt med kortere datointervall for å redusere treffmengden.

Nyhetslister hentes i et spesialsøk via Oria

2019

Systematisk liste / Classified index

Alfabetisk liste / Alphabetical bibliography

2018

Systematisk liste / Classified index

Alfabetisk liste / Alphabetical bibliography