Oversatte publikasjoner i Nasjonalbibliografien / Translated publications in the National Bibliography 

Listene gir oversikt over publikasjoner som er oversatt til norsk fra følgende språk (antall oversatte bøker). 

The lists provide an overview of publications that have been translated into Norwegian from the following languages (number of translated publications). 

Svensk/Swedish   

2021 (221) – 2022 (248) – 2023 (252)

Dansk/Danish  

2021 (99) – 2022 (93) – 2023 (257)

Finsk/Finnish   

2021 (12) – 2022 (11) – 2023 (15)

Islandsk/Icelandic 

2021 (17) – 2022 (9) – 2023 (11)

Engelsk/English 

2021 (1393) – 2022 (1221) – 2023 (1328)

Tysk/German 

2021 (72) – 2022 (63)  – 2023 (63)

Fransk/French  

2021 (94) – 2022 (93) – 2023 (101)

Spansk/Spanish 

2021 (22) – 2022 (24) – 2023 (13)