Ingebjørg Rype (leder)
Tilvekst og kunnskapsorganisering – utvikling
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Ingebjorg.Rype@nb.no

Liv Berg
Bokbasen, Grensen 12
0159 Oslo
tlf. 97 50 81 45
liv@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Elisabeth Gran
Asker bibliotek
Strøket 15A, 1383 Asker
tlf. 66 90 96 56
elisabeth.gran@asker.kommune.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Marit Kristine Ådland
OsloMet, Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
tlf. 22 45 26 77
marit-kristine.adland@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Asbjørn Risan
BIBSYS, Teknobyen Innovasjonssenter
Abelsgate 5, 7491 Trondheim
tlf: 91897938
asbjorn.risan@bibsys.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Kjersti Feiring Myrtrøen Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad 0602 OSLO
22 08 34 22
kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2020

Vibeke Stockinger Lundetræ
Universitetsbiblioteket i Oslo
HumSam-biblioteket
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
epost: v.s.lundetra@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2020