Den norske katalogkomité

Den norske katalogkomité skal fungere som rådgivende organ for Nasjonalbiblioteket og bibliotekmiljøet i saker innenfor det kunnskapsorganisatoriske området. Sammensetningen av komitéen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom de relevante fagmiljøene på området i Norge. Komitéen ledes og drives av Nasjonalbiblioteket.

Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen. Én representant fra hver av de følgende institusjoner inviteres til å delta i komitéens arbeid:

 • Biblioteksentralen
 • Bokbasen AS
 • Representanter fra bibliotekutdanningene ved OsloMet og UiT Norges arktiske universitet
 • Sikt

I tillegg kan det velges én representant fra folkebibliotek og én representant fra fagbibliotek. Komitéen kan knytte til seg spesialkompetanse når dette vurderes som nødvendig.

Mandat

Den norske katalogkomité skal rådgi Nasjonalbiblioteket innen områdene katalogisering (inklusive MARC-formater) og bruk av bibliografiske data på følgende områder:

 • Koordinering og effektivisering innen fagområdet
 • Utvikling og tilrettelegging av felles hjelpemidler, retningslinjer og standarder for katalogisering og bruken av bibliografiske data
 • Vurdering og oppfølging av internasjonale regelverk
 • Stimulering av forsknings- og utviklingsarbeidet innen katalogisering og bruken av bibliografiske data.

Komitéen skal dessuten:

 • Rådgi norske bibliotek, dokumentasjons- og informasjonstjenester og enkeltpersoner i katalogiseringsspørsmål.
 • Bidra til at informasjon om aktuelle temaer innen katalogisering gjøres kjent.
 • Bidra til kunnskap om bruk av bibliografiske data som hjelpemiddel ved informasjonsformidling i Norge
 • I samråd med Nasjonalbiblioteket samarbeide med relevante utenlandske organer

Medlemmer

Medlemmer oppnevnes for to år av gangen.

Frank Berg Haugen Nasjonalbiblioteket
8607 Mo i Rana
e-post: frank.haugen@nb.no
(Leder)
Bjørge Vestli Nasjonalbiblioteket
0203 Oslo
e-post: bjorge.vestli@nb.no
(Sekretær)
Tore Brattli UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
e-post: tore.brattli@uit.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Ane S. Grydeland Sikt
7491 Trondheim
e-post: ane.grydeland@sikt.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Unni Knutsen Universitetsbiblioteket i Oslo,
Samlinger og digitale tjenester
Postboks 1085 Blindern
0317 Oslo
e-post: unni.knutsen@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Christina Martinsson Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
e-post: christina.martinsson@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Maiken Songe Thorsen Bokbasen AS
Grensen 12
0159 Oslo
e-post: maiken@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Trond Aalberg OsloMet
Pilestredet 52,
0167 Oslo
e-post: tronaa@oslomet.no
Funksjonstid: 31. desember 2024
Marianne A. TveteråsBærum bibliotek
Postboks 700
1304 Sandvika
e-post: marianne.tveteras@baerum.kommune.no
Funksjonstid: 31. desember 2024